If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Research Output 1995 2019

Filter
Chapter
2019

The Politics of Integrity

Frissen, P. & Ringeling, A., 2019, It is all about integrity, stupid: Studies on, about or inspired by the work of Leo Huberts. De Graaf, G. (ed.). The Hague: Eleven International Publishing & Uitgeverij Boom, p. 85-101 17 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

2017

Tragiek aanvaard

Frissen, P., 2017, Zorgdromen: 100 dromen over de toekomst van onze zorg. Pastoors, H. & Idenburg, P. J. (eds.). Utrecht: Be Bright, p. 98-99 2 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Open Access
2016

A critique of transparency

Frissen, P., Dec 2016, The war of appearances: Transparency, opacity, radiance. Brouwer, J., Spuybroek, L. & Van Tuinen, S. (eds.). Amsterdam: V2_Publishing, p. 12-29

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Voorwoord

Frissen, P., 2016, Wat is politiek?. Lefort, C. (ed.). Amsterdam: Boom, p. 7-10 4 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

2015

Opleiden is ‘Chefsache’

Frissen, P., 2015, Over leren en ontwikkelen en de kwaliteit van de Rijksdienst: Op zoek naar de best opgeleide ambtenaar. Fortunati, C. (ed.). Den Haag: SDU-uitgevers, p. 25-30 5 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

2014

Terugtred, distantie en tragiek

Frissen, P., 2014, 'Ja, maar…" : Reflecties op de participatiesamenleving. van Twist, M., Chin-A-Fat, N., Scherpenisse, J. & van der Steen, M. (eds.). Den Haag: Boom Lemma uitgevers, p. 13-24 12 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

2013

Mind the trap: Reflectie op het advies loslaten in vertrouwen

Frissen, P., Drenth, B. & Janssens, R., 2013, Cahier Loslaten in vertrouwen: Beschouwingen van adviesraden over een nieuwe verhouding tussen overheid, markt én samenleving. Den Haag: Raad voor het openbaar bestuur, p. 9-13 5 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Over maakbaarheid, adviseurs en zondigheid

Frissen, P., 2013, De maakbaarheidsbegeerte: Een Ludy amicorum ter gelegenheid van het afscheid van Ludy Geut van Berenschot.. Utrecht, p. 31-36

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Representative democracy and information society: A postmodern perspective

Frissen, P., 2013, Politics and the internet. Dutton, W. H. (ed.). Oxford/New York: Routledge, (Critical concepts in political science).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Van wie is de school?

Frissen, P., 2013, Krachtige signalen: Beschouwingen over het voortgezet onderwijs. p. 24-38

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Vermindering van regeldruk vraagt aanvaarding van tragiek

Frissen, P., 2013, Merkbaar minder regeldruk. p. 16-28 13 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Zeggenschap in het publieke domein

Frissen, P., 2013, Perspectieven voor goed bestuur in 2020. Kwakkelstein, T., Van Dam, A. & Van Ravenzwaaij, A. (eds.). Den Haag: Boom Lemma uitgevers, p. 25-39 15 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

2012

De plek van de macht is overvol: Een pleidooi voor fatalisme

Frissen, P. H. A., 2012, Liber Amicorum René Foqué. Foblets, M. C., Hildebrandt, M. & Steenbergen, J. (eds.). Gent: Larcier/Boom Juridische Uitgevers, p. 21-33 13 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Maakbaarheid, populisme en tragiek.

Frissen, P. H. A., 2012, Een hele onderneming. Camps, T. W. A. & Vermeulen, M. J. M. (eds.). Tilburg: CMBO/Tias Niambas, p. 31-35

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Mind the trap: Reflectie op het Rob-advies

Frissen, P., Drenth, B. J. & Janssens, R., Dec 2012, Cahier Loslaten in vertrouwen: Beschouwingen van adviesraden over een nieuwe verhouding tussen overheid, markt én overheid. Den Haag: Raad voor het openbaar bestuur, p. 9-13 5 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Perspectieven voor provincies.

Frissen, P. H. A. & van der Steen, M., 2012, Stip aan de horizon. Trendbundel.. Den Haag: Unknown Publisher

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

2011

Hulpverlening is geen instrument van politieke macht

Frissen, P. H. A. & Karsten, N., 2011, Spookrijders in de zorg: Pleidooi voor een gezondheidszorg zonder meldplicht, privacyschending, afbraak van instituties en zonder megalomane systemen. Lamé, J. (ed.). Delft: Eburon, p. 11-13

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Migratie en burgerschap in de metropool Nederland

Frissen, P. H. A., 2011, Integratie & de metropool: Perspectieven voor 2040. Harchaoui, S. (ed.). Amsterdam: Van Gennep, p. 113-128

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Vrijheid en begrenzing

Frissen, P. H. A., 2011, Wet van de vrijheid: Denken over vrijheid, individu & gemeenschap. Klerx, H. & Hinten-Nooijen, A. (eds.). Nijmegen: Valkhof Pers, p. 93-99

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

2010

Democracy without a centre

Frissen, P. H. A., 2010, Public management in the Postmodern Era: Challenges and Prospects. Fenwick, J. & Mc Millan, J. (eds.). Cheltenham, UK/Northampton: Edward Elgar Publishing, p. 100-150 (New Horizons in Public Policy).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Over onvoorspelbaarheid en de tragiek van ontkokering

Frissen, P. H. A. & van Vliet, L., 2010, Voorbij de crisis: Een nieuwe tijd vereist een andere overheid. Fraanje, R. & van der Knaap, J. (eds.). Amsterdam: Van Gennep, p. 141-155

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Politieke grensvervaging en dolende burgers

Frissen, P. H. A., 2010, Liber amoricum : Willem van Leeuwen. Hilversum: Aedes, p. 33-38 6 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Slotbeschouwing

Frissen, P. H. A. & van Vliet, L., 2010, Uit de koker van: Praktijken van verkokering en ontkokering. van Vliet, L. & Klinkers, L. (eds.). Den Haag: Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, p. 111-114 117 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

2009

De tragiek van de samenhang en de droom van de beleidsmachine

Frissen, P. H. A. & Janssens, R., 2009, Naar een collegiaal en samenhangend overheidsbestuur: De lokale bestuurspraktijk als wenkend perspectief voor het rijk?. de Jong, P., Breed, K. & Bekke, H. (eds.). Den Haag: SDU-uitgevers, p. 295-306

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Het gezicht van de staat

Frissen, P. H. A. & van der Spek, J., 2009, VOM Jaarboek 2009. Den Haag: VOM, p. 43-45

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

The state of difference

Frissen, P. H. A., 2009, Re-thinking the state: Critical perspectives on the citizin, politics and government in the 21st century. Wayenberg, E., Verschuere, B. & de Rynck, F. (eds.). Mechelen: Wolters Kluwer Belgium, p. 50-69

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2008

De preventieve staat: Waarom de droom van de gelijke samenleving een nachtmerrie is

Frissen, P. H. A., 2008, De tien plagen van de staat: De bedrijfsmatige overheid gewogen. Ankersmit, F. R. & Klinkers, L. E. M. (eds.). Amsterdam: Van Gennep, p. 148-169 22 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

2007

De aristocratie van het verschil

Frissen, P. H. A., 2007, Elites. Unknown Publisher

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

De onttovering van de wereld en Voorwoord

Frissen, P. H. A., Kensen, S., Brandsen, T. & Cornelissen, E. M. H., 2007, Betoverend Bestuur - Legitimiteit, vitaliteit, meervoudigheid. Den Haag: Lemma

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Verschil en ongelijkheid

Frissen, P. H. A., 2007, Forum-Essay 2007. Unknown Publisher

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2006

Een afwerkplek voor de boomkikker. Over de vermeende maakbaarheid van natuur en milieu

Frissen, P. H. A., 2006, (In preparation) Openbaar Bestuur 1991-2005. Een bloemlezing uit vijftien jaargangen vol kennis, inzicht & opinie. Kluwer, p. 9 9 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

2005

ICT en de toekomst van de democratische politiek

Frissen, P. H. A., 2005, ICT en openbaar bestuur. Implicaties en en uitdagingen van technologische toepassingen voor de overheid. Lips, M., Bekkers, V. & Zuurmond, A. (eds.). Utrecht: Lemma, p. 567-580 15 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Transparantie, mysterie en hybriditeit

Frissen, P. H. A., 2005, Naar een andere publieke sector. Hybriditeit en een andere wijze van publieke taakvervulling.. Den Haag: SDU-uitgevers, p. 33-37 5 p. (Public Controlling Reeks; no. 8).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2004

Nihilistisch hedonisme

Frissen, P. H. A., 2004, Geen afbeelding beschikbaar. Tilburg: Universiteit van Tilburg, p. 114-123 10 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Voorbij de samenhang, Pleidooi voor een leeg kunst- en cultuurbeleid

Frissen, P. H. A., 2004, Gepaste Afstand, De `cultuurnotaprocedure¿ tussen de kunst, het recht en het openbaar bestuur.. 's-Gravenhage: Elsevier Overheid, p. 13-27 107 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

2003

Over virtuele vrijplaatsen en civilisatie in cyberspace

Frissen, P. H. A. & Zouridis, S., 2003, Waarden en normen in de virtuele wereld. Svensson, J. & Zouridis, S. (eds.). Enschede: IPIT - Instituut voor Maatschappelijke Veiligheidsvraagstukk, p. 83-144

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

2002

De esthetisering van Nederland. Of: Waarom we steeds katholieker worden

Frissen, P. H. A., 2002, De waarde van instituties. Bevers, T. & Braak, van de, H. (eds.). Amsterdam: Amsterdam University Press, p. 130-139 10 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2001

Kennis maken met Brabant: leren leren van een toekomstverkenning

van Hout, E. J. T., van Stipdonk, V. P. & Frissen, P. H. A., 2001, Zijlicht op toekomstonderzoek. Vier casus. Werkdocument WRR. Den Haag: WRR StuurgroepT&O, p. 72 72 p. (/).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

2000

Kennis en de Betuwe-route

Frissen, P. H. A., 2000, Willens en Wetens. in 't Veld, R. J. (ed.). Utrecht: Lemma

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Knowledge and the Betuwe Track

Frissen, P. H. A., 2000, Willingly and knowingly. in 't Veld, R. J. (ed.). Utrecht: Lemma

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Maatschappelijk ondernemen en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Een bestuurskundig perspectief

Frissen, P. H. A. & van de Donk, W. B. H. J., 2000, Maatschappelijk ondernemerschap in bestuurskundig perspectief: twee essays over de verhouding corporaties-overheid.. van de Donk, W. B. H. J., Frissen, P. H. A. & Adriaansens, C. A. (eds.). Aedes

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

1999

Het weten van de staat

Frissen, P. H. A. & Polders, C., 1999, Kennismanagement in de publieke sector. van Duivenboden, H., Lips, M. & Frissen, P. (eds.). Den Haag: Elsevier bedrijfsinformatie, p. 65-80

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Modernisme en postmodernisme in architectuur en politiek

Frissen, P. H. A., 1999, Verbeelding van de macht. Ethiek en esthetiek in architectuur, ornamentiek en kunst in overheidsgebouwen. Klop, K. (ed.). Nijmegen: Valkhof Pers, p. 86-100

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

1998

Aantekeningen voor een leermeester

Frissen, P. H. A., 1998, Bestuurskunde en Praktijk. Liber Amoricum voor Prof.Mr.Dr. I.Th.M. Snellen. van der Meer, F. B. & Ringeling, A. B. (eds.). Alphen aan den Rijn: Samsom, p. 7-12 295 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Bestuurskunde en postmodernisering

Frissen, P. H. A., 1998, Over Recht, Bestuur en Informatisering. van de Donk, W. B. H. J. & Frissen, P. H. A. (eds.). Lelystad: Koninklijke Vermande, p. 375-384 387 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

De chipkaart infiltreert het openbaar bestuur: een debat tussen Mark Bovens & Paul Frissen

Frissen, P. H. A., 1998, De kaarten op tafel. Een verkenning van juridische en bestuurskundige aspecten van chipcards. van Kralingen, R., Lips, A. M. B. & Prins, C. (eds.). Den Haag: SDU-uitgevers, p. 176-176 176 p. (Recht, Bestuur en Informatisering; no. 5).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

De zoete smaak van stroop

Frissen, P. H. A., 1998, Schikken en plooien. De stroperige staat bij nader inzien. Hendriks, F. & Toonen, T. (eds.). Assen: Koninklijke Van Gorcum BV, p. 51-61 249 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Het Tilburgs Model in postmodern perspectief

Frissen, P. H. A., 1998, Zoeken naar een modern bestuur. Tops, P. W. & van Vugt, G. W. M. (eds.). Alphen aan den Rijn: Samsom, p. 223-229 268 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Interactieve beleidsvorming is geen regendans

Frissen, P. H. A., 1998, Maakt de mol een regendans? Communicatiemanagement en interactieve besluitvorming. 's-Gravenhage: CMC

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Kroniek van een decennium

Frissen, P. H. A., 1998, Grenzen tussen goed en kwaad. 13 Essays over preventie, misdaad en straf in de 21e eeuw. Cleiren, C. P. M. & Foqué, R. M. G. E. (eds.). Den Haag: Ministerie van Justitie, p. 21-33 167 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional