Photo of Peter Essers
  • Prof. Cobbenhagenlaan 221, Montesquieu Building, room M 801

    5037 DE Tilburg

    Netherlands

19952019
If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Research Output 1995 2019

Filter
Case note
2018

Emigratie en verplaatsing melkveehouderij naar Duitsland: Gevolgen voor de herinvesteringsreserve

Essers, P., 2018, 3 p.. No. 16/01934, No. ECLI:NL:HR:2018:513, Apr 06, 2018. (BNB; vol. 2018, no. 115)

Research output: Memorandum/expositionCase noteScientific

Landbouwvrijstelling; afwaardering van bij verkoop landbouwgrond verworven nabetalingsrecht: Uitleg vaststellingsovereenkomst (BNB 2018/176)

Essers, P., 2018, 3 p.. No. 16/02987, No. ECLI:NL:HR:2018:1201 , Jul 13, 2018. (BNB; vol. 2018, no. 20, p. 4346-4348)

Research output: Memorandum/expositionCase noteScientific

2016

Annotatie bij Besluit van 27 oktober 2015, nr. BLKB 2015/864 M, Stcrt 2015, 38250 over de herinvesteringsreserve

Essers, P., 2016, 3 p.. No. BNB 2016/60, blz. 1451 t/m 1453, No. Besluit van 27 oktober 2015, nr. BLKB 2015/864 M, (BNB; vol. BNB 2016/60)

Research output: Memorandum/expositionCase noteScientific

Noot bij HR, 12 augustus 2016, BNB 2016/211 (Werkruimte in gehuurde woning; als ondernemingsvermogen geëtiketteerd huurrecht)

Essers, P., 2016, 2 p.. No. 15/01994, No. ECLI:NL:HR:2016:1899, Aug 12, 2016. (BNB; vol. 2016, no. 211)

Research output: Memorandum/expositionCase noteScientific

Noot bij HR, 22 april 2016, BNB 2016/158 (Economisch eigendom bij leasing)

Essers, P., 2016, 3 p.. No. 15/04185, No. ECLI:NL:HR:2016:702, Apr 22, 2016. (BNB; vol. 2016, no. 158)

Research output: Memorandum/expositionCase noteScientific

2015

Noot bij HR, 10 juli 2015, BNB 2015/205 (Verhuizingskosten bij aanvang onderneming)

Essers, P., 2015, 2 p.. No. 13/04421, No. ECLI:NL:HR:2015:1778, Jul 10, 2015. (BNB; vol. 2015, no. 205)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Noot bij HR, 16 januari 2015, BNB 2015/90 (Interne compensatie; doorwerking naar boetegrondslag)

Essers, P., 2015, 2 p.. No. 13/05471, No. ECLI:NL:HR:2015:80, Jan 16, 2015. (BNB; vol. 2015, no. 90)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Noot bij HR, 17 oktober 2014, BNB 2015/23 en BNB 2015/24 (Geen afwaarderingsverlies wegens omvorming van landbouwgrond in bosgrond; landbouwvrijstelling, boekwaarde glasopstanden moet aan boekwaarde grond worden toegerekend)

Essers, P. H. J., 2015, 3 p.. No. 13/00765 en 13/01228, No. ECLI:NL:HR:2014:2978, Oct 17, 2014. (BNB; vol. 2015, no. 23 en 24)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Noot bij HR, 22 mei 2015, BNB 2015/177 (Nageheven accijnzen behoren tot de van aftrek uitgesloten kosten, nageheven omzetbelasting niet)

Essers, P., 2015, 1 p.. No. 14/02083, No. ECLI:NL:HR:2015:1259, May 22, 2015. (BNB; vol. 2015, no. 177)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Noot bij HR, 24 april 2015, BNB 2015/159 (Omkering en verzwaring bewijslast; administratieplicht; dubbele boekhouding)

Essers, P., 2015, 2 p.. No. 14/02808, No. ECLI:NL:HR:2015:1082, Apr 24, 2015. (BNB)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

2013

Inbreng van door belanghebbende bewoond pand bij aanvang onderneming

Essers, P. H. J., 2013, No. 127, Feb 01, 2013. (BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak; vol. 127, no. p. 2434-2435)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

2012

Geruisloze omzetting: Staking onderneming

Essers, P. H. J., 2012, No. BNB 2012/286, Apr 27, 2012. (BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak; vol. 286, no. p. 5118-5119)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Vermogensetikettering

Essers, P. H. J., 2012, No. 77, Nov 25, 2011. (BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak; vol. 2012, no. p. 1575-1577)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

2010

Bron van inkomsten; negatieve inkomsten

Essers, P. H. J., 2010, No. 178, Feb 26, 2010. (BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak; vol. 12, no. p. 2880-2881)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Criteria voor staking bij verplaatsing agrarische onderneming

Essers, P. H. J., 2010, No. 213 en 214, Mar 19, 2010. (BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak; vol. 6, no. p. 3494-3497)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Oprenting lijfrenteverplichting bij geruisloze terugkeer uit BV

Essers, P. H. J., 2010, No. 197, Feb 12, 2010. (BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak; vol. 13, no. p. 3141)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Zelfstandigenaftrek; gebruikelijkheidscriterium niet in strijd met EVRM of IVBPR

Essers, P. H. J., 2010, No. 77, Oct 09, 2009. (BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak; vol. 6, no. p. 1502-1504)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

2009

Commanditair vennoot die handelt in strijd met het beheersverbod van art. 20, 2, WvK is ondernemer

Essers, P. H. J., 2009, No. 2009/99, Jan 23, 2009. (BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak; vol. 99, no. p. 1719-1723)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Duurzaamheid is geen vereiste voor subjectief ondernemerschap

Essers, P. H. J., 2009, No. 2009/34, Sep 12, 2008. (BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak; vol. 34, no. p. 544-546)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

2008

Guldenssteekproef

Essers, P. H. J., 2008, No. BNB 2008/157, Mar 14, 2008. (BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak; vol. 157, no. p. 2600-2603)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Premiereserve voor spaardeel spaarhypotheekverzekeringen

Essers, P. H. J., 2008, No. BNB 2008/50, Sep 14, 2007. (BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak; vol. 50, no. p. 959-959)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Vaststellingsovereenkomst inzake investeringsaftrek film-CV

Essers, P. H. J., 2008, No. BNB 2008/284, Jul 11, 2008. (BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak; vol. 284, no. p. 4282-4284)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

2007

BV bekrachtigt bij oprichting in voorperiode verrichte creditering; tijdstip winstuitdeling; proceskostenvergoeding na geslaagd beroep als gevolg van compromis

Essers, P. H. J., 2007, No. 56 en 57, Sep 22, 2006. (BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak; no. p. 864-866)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Herleefde investeringsbijdragen

Essers, P. H. J., 2007, No. 58, Oct 06, 2006. (BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak; no. p. 884-884)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Participatie in besloten CV die uitsluitend belegt: bron van inkomen

Essers, P. H. J., 2007, No. 174, Jan 26, 2007. (BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak; no. p. 2933-2935)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Vermogensetikettering panden

Essers, P. H. J., 2007, No. 298, Jul 13, 2007. (BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak; no. p. 4633-4634)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

2006

30%-regeling

Essers, P. H. J., 2006, No. 263 t/m 265, Apr 28, 2006. (BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak; no. p. 3741-3741)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Extraterritoriale kosten; 30%-regeling en voorperiode

Essers, P. H. J., 2006, No. 261, 262 en 266, Apr 28, 2006. (BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak; no. p. 3693-3695)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Geruisloze omzetting; vijfjaarcriterium

Essers, P. H. J., 2006, No. 274, Feb 03, 2006. (BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak; no. p. 3826-3827)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Herinvestering via een CV

Essers, P. H. J., 2006, No. 53, Sep 30, 2005. (BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak; no. p. 744-746)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

HR 29 oktober 2004, nr. 40296 (bodemloze-putlening van dochter aan moedervennootschap)

Essers, P. H. J., 2006, No. BNB 2005/64, Oct 29, 2004. (BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak; no. p. 703-705)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Stichting exploiteert schilderijenmuseum en winkel die beide een onderneming vormen

Essers, P. H. J., 2006, No. 80, Oct 28, 2005. (BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak; no. p. 1143-1145)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Zakelijkheid uitgaven stichting en terugbetaling overschot bijdragen voor administratiekosten

Essers, P. H. J., 2006, No. 259 en 260, Feb 10, 2006. (BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak; no. p. 3683-3684)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

2005

HR 1-4-2005, nr. 40083 (bedrijfspand van ondernemer die in algehele gemeenschap van goederen is gehuwd)

Essers, P. H. J., 2005, No. BNB 2005/244, Apr 01, 2005. (BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak; no. p. 2908-2909)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

HR 15-4-2005, nr. 39905 (communautaire suikerheffing behoort tot de kostprijs van de geproduceerde suiker)

Essers, P. H. J., 2005, No. BNB 2005/250, Apr 15, 2005. (BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak; no. p. 2999-2999)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

HR 17-12-2004, nr. 40778 (FBI realiseert meerwaarden in het zicht van statusverlies; lage overgangstarief)

Essers, P. H. J., 2005, No. BNB 2005/139, Dec 17, 2004. (BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak; no. p. 1643-1644)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

HR 17-9-2004, nr. 38091 (geen splitsing van spaarhypotheken in een spaar- en risicogedeelte)

Essers, P. H. J., 2005, No. BNB 2005/2, Sep 17, 2004. (BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak; no. p. 46-48)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

HR 3-12-2004, nr. 40082 (eigen insolvabiliteit is geen reden voor afwaardering van een schuld; rentebeding tussen aandeelhouder en BV is schijn)

Essers, P. H. J., 2005, No. BNB 2005/93, Dec 03, 2004. (BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak; no. p. 1059-1060)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

2004

Geruisloze overgang; standaardvoorwaarden zijn recht in de zin van art. 79 Wet RO; termijn voor aanvaarding

Essers, P. H. J., 2004, No. 2004/69, Sep 12, 2003. (BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak; no. p. 667-669)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

overname melkquotum onder beding dat overnemer bij verkoop deel van de meeropbrengst zal afstaan aan overdrager

Essers, P. H. J., 2004, No. 2004/273, Apr 09, 2004. (BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak; no. p. 2847-2848)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

waardering stamrechtverplichting

Essers, P. H. J., 2004, No. 2004/163, Jan 23, 2004. (BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak; no. p. 1708-1710)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

waardering verplichting ingevolge kapitaalverzekering met lijfrenteclausule

Essers, P. H. J., 2004, No. 2004/296, Jun 11, 2004. (BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak; no. p. 3115-3116)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

2003

Desinvesteringsbijtelling; gevolgen van toetreden nieuwe maten

Essers, P. H. J., 2003, No. 151, Jan 31, 2003. (BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak; no. p. 1538-1539)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Fiscale beleggingsinstelling; geen kasgeldconstructie maar winst uit aanmerkelijk belang.

Essers, P. H. J., 2003, No. 292, Jun 06, 2003. (BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak; no. p. 3252-3253)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Holdingconstructie; fraus legis

Essers, P. H. J., 2003, No. 190, Jan 31, 2003. (BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak; no. p. 2098-2099)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Toepassing vervangingsreserve bij staking objectieve onderneming

Essers, P. H. J., 2003, No. 73 en 74, Nov 15, 2002. (BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak; no. p. 829-831)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Vermogensetikettering; in man-vrouwfirma gebruikt pand van in gemeenschap van goederen gehuwde echtgenoten

Essers, P. H. J., 2003, No. 288, May 09, 2003. (BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak; no. p. 3223-3226)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Verwerving koopoptie op onderneming is niet eerste ondernemningshandeling

Essers, P. H. J., 2003, No. 32, Oct 18, 2002. (BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak; no. p. 373-374)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

2002

Afschrijving op goodwill en uitgavenrechten

Essers, P. H. J., 2002, No. 67, Nov 09, 2001. (BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak; no. p. 666-669)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Ingebrachte goodwill aanvankelijk niet geactiveerd; toepassing foutenleer

Essers, P. H. J., 2002, No. 257, May 03, 2002. (BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak; no. p. 2365-2367)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional