Photo of Peter Essers
  • Prof. Cobbenhagenlaan 221, Montesquieu Building, room M 801

    5037 DE Tilburg

    Netherlands

19952019

Research output per year

If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Research Output

Filter
Case note
2019

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek; investeringen in vennootschappelijk en buitenvennootschappelijk vermogen; uitleg samentelregeling

Essers, P., 2019, In : BNB. 2019, 3 p., BNB 2019/121.

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

2018

Emigratie en verplaatsing melkveehouderij naar Duitsland: Gevolgen voor de herinvesteringsreserve

Essers, P., 2018, 3 p.. No. 16/01934, No. ECLI:NL:HR:2018:513, Apr 06, 2018. (BNB; vol. 2018, no. 115)

Research output: Memorandum/expositionCase noteScientific

Landbouwvrijstelling; afwaardering van bij verkoop landbouwgrond verworven nabetalingsrecht: Uitleg vaststellingsovereenkomst (BNB 2018/176)

Essers, P., 2018, 3 p.. No. 16/02987, No. ECLI:NL:HR:2018:1201 , Jul 13, 2018. (BNB; vol. 2018, no. 20, p. 4346-4348)

Research output: Memorandum/expositionCase noteScientific

2016

Annotatie bij Besluit van 27 oktober 2015, nr. BLKB 2015/864 M, Stcrt 2015, 38250 over de herinvesteringsreserve

Essers, P., 2016, 3 p.. No. BNB 2016/60, blz. 1451 t/m 1453, No. Besluit van 27 oktober 2015, nr. BLKB 2015/864 M, (BNB; vol. BNB 2016/60)

Research output: Memorandum/expositionCase noteScientific

Noot bij HR, 12 augustus 2016, BNB 2016/211 (Werkruimte in gehuurde woning; als ondernemingsvermogen geëtiketteerd huurrecht)

Essers, P., 2016, 2 p.. No. 15/01994, No. ECLI:NL:HR:2016:1899, Aug 12, 2016. (BNB; vol. 2016, no. 211)

Research output: Memorandum/expositionCase noteScientific

Noot bij HR, 22 april 2016, BNB 2016/158 (Economisch eigendom bij leasing)

Essers, P., 2016, 3 p.. No. 15/04185, No. ECLI:NL:HR:2016:702, Apr 22, 2016. (BNB; vol. 2016, no. 158)

Research output: Memorandum/expositionCase noteScientific

2015

Noot bij HR, 10 juli 2015, BNB 2015/205 (Verhuizingskosten bij aanvang onderneming)

Essers, P., 2015, 2 p.. No. 13/04421, No. ECLI:NL:HR:2015:1778, Jul 10, 2015. (BNB; vol. 2015, no. 205)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Noot bij HR, 16 januari 2015, BNB 2015/90 (Interne compensatie; doorwerking naar boetegrondslag)

Essers, P., 2015, 2 p.. No. 13/05471, No. ECLI:NL:HR:2015:80, Jan 16, 2015. (BNB; vol. 2015, no. 90)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Noot bij HR, 17 oktober 2014, BNB 2015/23 en BNB 2015/24 (Geen afwaarderingsverlies wegens omvorming van landbouwgrond in bosgrond; landbouwvrijstelling, boekwaarde glasopstanden moet aan boekwaarde grond worden toegerekend)

Essers, P. H. J., 2015, 3 p.. No. 13/00765 en 13/01228, No. ECLI:NL:HR:2014:2978, Oct 17, 2014. (BNB; vol. 2015, no. 23 en 24)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Noot bij HR, 22 mei 2015, BNB 2015/177 (Nageheven accijnzen behoren tot de van aftrek uitgesloten kosten, nageheven omzetbelasting niet)

Essers, P., 2015, 1 p.. No. 14/02083, No. ECLI:NL:HR:2015:1259, May 22, 2015. (BNB; vol. 2015, no. 177)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Noot bij HR, 24 april 2015, BNB 2015/159 (Omkering en verzwaring bewijslast; administratieplicht; dubbele boekhouding)

Essers, P., 2015, 2 p.. No. 14/02808, No. ECLI:NL:HR:2015:1082, Apr 24, 2015. (BNB)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

2013

Inbreng van door belanghebbende bewoond pand bij aanvang onderneming

Essers, P. H. J., 2013, No. 127, Feb 01, 2013. (BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak; vol. 127, no. p. 2434-2435)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

2012

Geruisloze omzetting: Staking onderneming

Essers, P. H. J., 2012, No. BNB 2012/286, Apr 27, 2012. (BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak; vol. 286, no. p. 5118-5119)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Vermogensetikettering

Essers, P. H. J., 2012, No. 77, Nov 25, 2011. (BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak; vol. 2012, no. p. 1575-1577)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

2010

Bron van inkomsten; negatieve inkomsten

Essers, P. H. J., 2010, No. 178, Feb 26, 2010. (BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak; vol. 12, no. p. 2880-2881)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Criteria voor staking bij verplaatsing agrarische onderneming

Essers, P. H. J., 2010, No. 213 en 214, Mar 19, 2010. (BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak; vol. 6, no. p. 3494-3497)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Oprenting lijfrenteverplichting bij geruisloze terugkeer uit BV

Essers, P. H. J., 2010, No. 197, Feb 12, 2010. (BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak; vol. 13, no. p. 3141)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Zelfstandigenaftrek; gebruikelijkheidscriterium niet in strijd met EVRM of IVBPR

Essers, P. H. J., 2010, No. 77, Oct 09, 2009. (BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak; vol. 6, no. p. 1502-1504)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

2009

Commanditair vennoot die handelt in strijd met het beheersverbod van art. 20, 2, WvK is ondernemer

Essers, P. H. J., 2009, No. 2009/99, Jan 23, 2009. (BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak; vol. 99, no. p. 1719-1723)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Duurzaamheid is geen vereiste voor subjectief ondernemerschap

Essers, P. H. J., 2009, No. 2009/34, Sep 12, 2008. (BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak; vol. 34, no. p. 544-546)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

2008

Guldenssteekproef

Essers, P. H. J., 2008, No. BNB 2008/157, Mar 14, 2008. (BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak; vol. 157, no. p. 2600-2603)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Premiereserve voor spaardeel spaarhypotheekverzekeringen

Essers, P. H. J., 2008, No. BNB 2008/50, Sep 14, 2007. (BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak; vol. 50, no. p. 959-959)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Vaststellingsovereenkomst inzake investeringsaftrek film-CV

Essers, P. H. J., 2008, No. BNB 2008/284, Jul 11, 2008. (BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak; vol. 284, no. p. 4282-4284)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

2007

BV bekrachtigt bij oprichting in voorperiode verrichte creditering; tijdstip winstuitdeling; proceskostenvergoeding na geslaagd beroep als gevolg van compromis

Essers, P. H. J., 2007, No. 56 en 57, Sep 22, 2006. (BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak; no. p. 864-866)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Herleefde investeringsbijdragen

Essers, P. H. J., 2007, No. 58, Oct 06, 2006. (BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak; no. p. 884-884)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Participatie in besloten CV die uitsluitend belegt: bron van inkomen

Essers, P. H. J., 2007, No. 174, Jan 26, 2007. (BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak; no. p. 2933-2935)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Vermogensetikettering panden

Essers, P. H. J., 2007, No. 298, Jul 13, 2007. (BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak; no. p. 4633-4634)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

2006

30%-regeling

Essers, P. H. J., 2006, No. 263 t/m 265, Apr 28, 2006. (BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak; no. p. 3741-3741)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Extraterritoriale kosten; 30%-regeling en voorperiode

Essers, P. H. J., 2006, No. 261, 262 en 266, Apr 28, 2006. (BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak; no. p. 3693-3695)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Geruisloze omzetting; vijfjaarcriterium

Essers, P. H. J., 2006, No. 274, Feb 03, 2006. (BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak; no. p. 3826-3827)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Herinvestering via een CV

Essers, P. H. J., 2006, No. 53, Sep 30, 2005. (BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak; no. p. 744-746)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

HR 29 oktober 2004, nr. 40296 (bodemloze-putlening van dochter aan moedervennootschap)

Essers, P. H. J., 2006, No. BNB 2005/64, Oct 29, 2004. (BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak; no. p. 703-705)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Stichting exploiteert schilderijenmuseum en winkel die beide een onderneming vormen

Essers, P. H. J., 2006, No. 80, Oct 28, 2005. (BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak; no. p. 1143-1145)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Zakelijkheid uitgaven stichting en terugbetaling overschot bijdragen voor administratiekosten

Essers, P. H. J., 2006, No. 259 en 260, Feb 10, 2006. (BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak; no. p. 3683-3684)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

2005

HR 1-4-2005, nr. 40083 (bedrijfspand van ondernemer die in algehele gemeenschap van goederen is gehuwd)

Essers, P. H. J., 2005, No. BNB 2005/244, Apr 01, 2005. (BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak; no. p. 2908-2909)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

HR 15-4-2005, nr. 39905 (communautaire suikerheffing behoort tot de kostprijs van de geproduceerde suiker)

Essers, P. H. J., 2005, No. BNB 2005/250, Apr 15, 2005. (BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak; no. p. 2999-2999)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

HR 17-12-2004, nr. 40778 (FBI realiseert meerwaarden in het zicht van statusverlies; lage overgangstarief)

Essers, P. H. J., 2005, No. BNB 2005/139, Dec 17, 2004. (BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak; no. p. 1643-1644)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

HR 17-9-2004, nr. 38091 (geen splitsing van spaarhypotheken in een spaar- en risicogedeelte)

Essers, P. H. J., 2005, No. BNB 2005/2, Sep 17, 2004. (BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak; no. p. 46-48)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

HR 3-12-2004, nr. 40082 (eigen insolvabiliteit is geen reden voor afwaardering van een schuld; rentebeding tussen aandeelhouder en BV is schijn)

Essers, P. H. J., 2005, No. BNB 2005/93, Dec 03, 2004. (BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak; no. p. 1059-1060)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

2004

Geruisloze overgang; standaardvoorwaarden zijn recht in de zin van art. 79 Wet RO; termijn voor aanvaarding

Essers, P. H. J., 2004, No. 2004/69, Sep 12, 2003. (BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak; no. p. 667-669)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

overname melkquotum onder beding dat overnemer bij verkoop deel van de meeropbrengst zal afstaan aan overdrager

Essers, P. H. J., 2004, No. 2004/273, Apr 09, 2004. (BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak; no. p. 2847-2848)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

waardering stamrechtverplichting

Essers, P. H. J., 2004, No. 2004/163, Jan 23, 2004. (BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak; no. p. 1708-1710)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

waardering verplichting ingevolge kapitaalverzekering met lijfrenteclausule

Essers, P. H. J., 2004, No. 2004/296, Jun 11, 2004. (BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak; no. p. 3115-3116)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

2003

Desinvesteringsbijtelling; gevolgen van toetreden nieuwe maten

Essers, P. H. J., 2003, No. 151, Jan 31, 2003. (BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak; no. p. 1538-1539)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Fiscale beleggingsinstelling; geen kasgeldconstructie maar winst uit aanmerkelijk belang.

Essers, P. H. J., 2003, No. 292, Jun 06, 2003. (BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak; no. p. 3252-3253)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Holdingconstructie; fraus legis

Essers, P. H. J., 2003, No. 190, Jan 31, 2003. (BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak; no. p. 2098-2099)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Toepassing vervangingsreserve bij staking objectieve onderneming

Essers, P. H. J., 2003, No. 73 en 74, Nov 15, 2002. (BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak; no. p. 829-831)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Vermogensetikettering; in man-vrouwfirma gebruikt pand van in gemeenschap van goederen gehuwde echtgenoten

Essers, P. H. J., 2003, No. 288, May 09, 2003. (BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak; no. p. 3223-3226)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Verwerving koopoptie op onderneming is niet eerste ondernemningshandeling

Essers, P. H. J., 2003, No. 32, Oct 18, 2002. (BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak; no. p. 373-374)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

2002

Afschrijving op goodwill en uitgavenrechten

Essers, P. H. J., 2002, No. 67, Nov 09, 2001. (BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak; no. p. 666-669)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional