If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Research Output 2002 2019

Filter
Chapter
2019
4 Downloads (Pure)

Verdriet, verlies en vergankelijkheid: Een ander perspectief op zorg

Translated title of the contribution: Grieve, loss, and mortality: Another view on careKörver, J., 2019, Helende zorg: Een geïnspireerd perspectief op gezonheid en zorg. Smeets, A. (ed.). Heeswijk-Dinther: Berne Media / Uitgeverij Abdij van Berne, p. 117-128 12 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Open Access
File
2018
8 Downloads (Pure)

Verlies, verdriet, vergankelijkheid: Geestelijke verzorging, pastorale supervisie en de beeldvorming over religie

Translated title of the contribution: Loss, grief, transience: Chaplaincy, pastoral supervision and the representation of religionKörver, J., 2018, Quoniam tecum est fons vitae in lumine tuo videbimus lumen: Teollógiai témák a 65 éves Kocsev Miklós tiszteletére. Literáty, Z. (ed.). Boedapest: Károli Gáspár Református Egyetem, p. 81-97 (Károli Könyvek tanulmánykötet).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Open Access
File
Grief
Chaplaincy
Transience
Religion
Supervision
2017

Religie: ervaringen en rollen: Op zoek naar de vader als zoon

Korver, S., 2017, Tussen de regels verschijnt Hij.: Boeken als leermeester. Smeets, A. (ed.). Tilburg: Tilburg University, p. 123-130 8 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterPopular

2016

Professzionális-biográfia, klinikai lelkigondozói képzés és szupervízió: Kontinuitás keresése a határok mentén

Translated title of the contribution: Professionele biografie, Klinische Pastorale Vorming en supervisie: Op de grens moedig op zoek naar continuïteitKorver, S., 2016, Közelebb az emberekhez: Lelkigondozás, pasztorálpszichológia, szupervízió. 10 éves a Gyökössy Intézet. Tóth, J. (ed.). Sárospatak (Hongarije): Hernád Kiadó, p. 37-60 24 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

2015

A dream-friendly attitude in ministry and chaplaincy: Dreams in pastoral supervision

Korver, J. W. G., 2015, Dreams and spirituality: A handbook for ministry, spiritual direction and counselling. Adams, K., Koet, B. J. & Koning, B. (eds.). London: Canterbury Press, p. 231-242

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Gein, smoes of ... De betekenis van Hebreeuws in pastoraat en geestelijke verzorging

Korver, S., 2015, Hebreeuws in het midden: Vriendenboek van de Tilburg School of Catholic Theology aangeboden aan Piet van Midden, docent Hebreeuws, bij gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag. Heeswijk: Berne Media / Uitgeverij Abdij van Berne, p. 75-87 13 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

2014

'Intervisie is geestelijke verzorging voor medewerkers': Interview met Guus van Loenen, geestelijk verzorger en supervisor

Korver, J. W. G., 2014, In het oog in het hart: Geestelijke verzorging 2.1. Körver, J. W. G. (ed.). Nijmegen: Valkhof Pers, p. 137-147 11 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Uit het oog uit het hart - in het oog in het hart?

Korver, J. W. G., 2014, In het oog in het hart: Geestelijke verzorging 2.1. Körver, J. W. G. (ed.). Nijmegen: Valkhof Pers, p. 7-17

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Vraag, samenwerking & doel

Korver, J. W. G., 2014, In het oog in het hart: Geestelijke verzorging 2.1. Körver, J. W. G. (ed.). Nijmegen: Valkhof Pers, p. 148-159

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Willen zien

Korver, J. W. G., 2014, Van RK-pastor tot mental coach: Over het pionierswerk van Bert van den Ende, geestelijk verzorger en euthanasieconsulent in het Albert Schweitzer ziekenhuis (1992-2014). Dordrecht: Albert Schweitzer ziekenhuis, p. 34-35 2 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterPopular

2013

Post or para-modern devotion in the Netherlands?

Körver, J. W. G., van Uden, M. H. F. & Pieper, J. Z. T., 2013, Constructs of meaning and religious transformation. Current issues in the psychology of religion. Westerink, H. (ed.). Göttingen: VandenHoeck & Ruprecht unipress, p. 239-257 19 p. (Religion and transformation in contemporary European society; no. 4).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2012

Het ritueel als de ziel van geestelijke verzorging in de psychiatrie

Körver, J. W. G., 2012, Handboek Psychiatrie, religie en spiritualiteit. Verhagen, P. J. & van Megen, H. J. G. M. (eds.). Utrecht: De Tijdstroom, p. 481-491 11 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Ritualiteit en kanker

Körver, J. W. G., 2012, Ritualiteit tussen heil en genezing. van Uden, M. & Pieper, J. (eds.). Tilburg: KSGV, p. 19-49 208 p. (Tweede serie Geestelijke Volksgezondheid; no. 2-81).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

2010

Conflicten in de context van het pastoraat: een praktisch-theologische en pastorale reflectie

Körver, J. W. G., 2010, Ga nu allen in vrede! Omgaan met macht en conflicten in pastorale contexten. Dillen, A. & Pollefeyt, D. (eds.). Leuven: Davidsfonds, p. 33-53 21 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

2009

Excentriek of excentrisch? Over de geestelijk verzorger in een zorginstelling

Körver, J. W. G., 2009, Zichtbare en onzichtbare religie. Over de varianten van religieuze zin. van Uden, M. & T Pieper, J. Z. (eds.). Nijmegen: Valkhof Pers, p. 139-154 15 p. (UTP-Katern; no. 27).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Jezus Sirach als pastor en supervisor avant la lettre: de onmisbaarheid van ervaringsleren en pastorale supervisie in de opleiding van pastores en geestelijk verzorgers

Körver, J. W. G., 2009, Een roos in de lente. Theologisch palet van de FKT. Opstellen aangeboden aan Panc Beentjes bij zijn afscheid als hoogleraar Oude Testament en Hebreeuws aan de Faculteit Katholieke Theologie van de Universiteit van Tilburg. van Grol, H. W. M. & van Midden, P. J. (eds.). Utrecht: Faculteit Katholieke Theologie, p. 127-135 9 p. (Theologische Perspectieven; no. 1).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

2007

Historisch bepaalde oriëntaties in pastorale supervisie

Körver, J. W. G., 2007, Professionele begeleiding en spiritualiteit. Pastorale supervisie nader verkend. Körver, J. W. G. & Regouin, W. (eds.). Houten: Bohn Stafleu van Loghum, p. 25-45 21 p. (Supervisie & Coaching Boekenreeks; no. 1).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Hollen of stilstaan. Tijdsbeleving in pastoraat en supervisie

Körver, J. W. G., 2007, Professionele begeleiding en spiritualiteit. Pastorale supervisie nader verkend. Körver, J. W. G. & Regouin, W. (eds.). Houten: Bohn Stafleu van Loghum, p. 202-224 23 p. (Supervisie & Coaching Boekenreeks; no. 1).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Inleiding

Körver, J. W. G. & Regouin, W., 2007, Professionele begeleiding en spiritualiteit. Pastorale supervisie nader verkend. Körver, J. W. G. & Regouin, W. (eds.). Houten: Bohn Stafleu van Loghum, p. 12-24 13 p. (Supervisie & Coaching Boekenreeks; no. 1).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Symbolisch bewustzijn in religieuze communicatie

Körver, J. W. G., 2007, Symbolisch bewustzijn - een dynamische kracht. De rol van verbeelding binnen de geestelijke begeleiding van ouderen. Körver, J. W. G. & Mulders, P. (eds.). Nijmegen: Valkhof Pers, p. 7-18 11 p. (Publiekslezingen Departement Religiewetenschappen en Theologie Tilburg; no. 11).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Terugkijken en vooruitzien

Regouin, W. & Körver, J. W. G., 2007, Professionele begeleiding en spiritualiteit. Pastorale supervisie nader verkend. Körver, J. W. G. & Regouin, W. (eds.). Houten: Bohn Stafleu van Loghum, p. 225-233 9 p. (Supervisie & Coaching Boekenreeks; no. 1).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

2006

Geestelijke verzorging en gedrag

Körver, J. W. G., 2006, Nieuw Handboek Geestelijke Verzorging. Doolard, J. (ed.). Kampen: Kok, p. 857-867 11 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Introductie. De onmisbaarheid van geestelijke verzorging

Körver, J. W. G., 2006, Oud maar niet af. Reflecties over ouder worden in onze cultuur.. Mulders, P. & Körver, J. (eds.). Nijmegen: Valkhof Pers, p. 99-109 11 p. (Publiekslezingen. Theologische Faculteit Tilburg; no. 9).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Voorbij aan voegen, voorzichtigheid en veiligheid. Klinische Pastorale Vorming en de professionalisering van de geestelijk verzorger

Körver, J. W. G., 2006, Nieuw Handboek Geestelijke Verzorging. Doolard, J. (ed.). Kampen: Kok, p. 759-772 14 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

2005

'Organisatie, het pastorale beroep en supervisie'

Körver, J. W. G., 2005, Supervisie in opleiding en beroep. Verzameling tijdschriftartikelen uit de periode 1983-2002.. Regouin, W. & Spronk, K. (eds.). Houten: BSL, p. 117-132 15 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific