Description

Geestelijke verzorging – onder andere binnen ziekenhuizen – is als beroep en als wetenschappelijke discipline de laatste decennia (inter)nationaal sterk in ontwikkeling. Het verzamelen, ordenen en analyseren van data over wat geestelijke verzorgers feitelijk doen, draagt bij aan deze ontwikkeling. Momenteel zijn er nog nauwelijks werkzame/effectieve interventies en methodieken van geestelijke verzorging beschreven die gebaseerd zijn op empirische data. Wel loopt er een grootschalig kwalitatief onderzoeksproject met casestudy’s, maar kwantitatieve data vormen daarop een belangrijke aanvulling. Data uit registratie door geestelijke verzorgers in ziekenhuizen geven zicht op wat zij feitelijk doen. Analyse van deze data werpt licht op praktijk en effectiviteit, en draagt bij aan standaardisering/uniformering in registratie en interventies.
Degree of recognitionNational
Granting OrganisationsData Archiving and Networked Services (DANS) - KNAW-NWO

Keywords

  • geestelijke verzorging
  • ziekenhuis
  • registratie
  • data