Description

best journal article in Tijdschrift voor Privaatrecht in 2011, for DE RUYSSCHER, D., “Handel in oud en nieuw recht: lobbyen voor een afzonderlijk handelsrecht doorheen de geschiedenis”, Tijdschrift voor Privaatrecht 2011, 1599-1647.
Degree of recognitionInternational