Find Research Projects

Left/Right periphery and the middle field

Hartmann, J. M., van Riemsdijk, H. C. & Broekhuis, H. J. W. M.

1/09/031/09/07

Project: Research project

Collaborative strategies for supply chain optimization

Ashayeri, J. & Kampstra, R. P.

1/09/031/09/07

Project: Research project

Private labels management

Szymanowski, M. G. & Gijsbrechts, E.

1/09/031/09/07

Project: Research project

The international spillover effects of ageing and pensions

Adema, Y. & Meijdam, L.

1/09/031/09/07

Project: Research project

Earnings management and asymmetric budget ratcheting: Evidence from a Dutch retail firm

van Lent, L. A. G. M. & Kroos, P.

1/09/031/09/07

Project: Research project

Economic aspects of the transtional labor market

Gielen, A. C. & van Ours, J. C.

1/09/031/09/07

Project: Research project

Earnings management prior to ESO's vesting: The UK evidence

Kuang, Y., Buijink, W. & Pronk, M.

1/09/031/09/07

Project: Research project

De Actio Pauliana: revisie van een relict

van Dijck, G., Vranken, J. B. M. & Vriesendorp, R. D.

1/09/0331/12/15

Project: Research project

Topics in international asset pricing

Eiling, E. & de Roon, F.

1/09/031/09/07

Project: Research project

Left/Right periphery and the middele field

Hegedus, V., van Riemsdijk, H. C. & Broekhuis, H. J. W. M.

1/09/031/09/07

Project: Research project

Individual interactions and social structure

Kets, W., Talman, A. J. J. & Voorneveld, M.

1/09/031/09/07

Project: Research project

Kriging and polynomial meta-models for deterministic simulation

Siem, A. Y. D., den Hertog, D. & de Klerk, E.

1/09/031/09/07

Project: Research project

Economic behaviour in Vervet monkeys

van Damme, E. & Fruteau, C.

1/10/031/10/07

Project: Research project

Economic behavior in Vervet monkeys

van Damme, E. & Fruteau, C.

1/10/031/10/07

Project: Research project

Execution of transactional contracted electronic services

Papazoglou, M. & Kratz, B.

1/10/031/10/07

Project: Research project

Interoperability research for networked enterprises applications and software (INTEROP)

Leune, C. J., Hoppenbrouwers, J. J. A. C. & Jeusfeld, M. A.

1/11/031/05/07

Project: Research project

Adaptive structuring of applications for second language acquisition

van der Werf, R., Vermeer, A. R. & Bunt, H.

1/12/031/12/07

Project: Research project

Minimal information in language and knowledge

Thijsse, E. G. C.

1/01/041/01/10

Project: Research project

Automatic classification of digital documents

Paijmans, J. J.

1/01/041/01/10

Project: Research project

Cultural classification, media production and media use

van Rees, C. J.

1/01/041/01/10

Project: Research project

Building sentence structure

van Riemsdijk, H. C.

1/01/041/01/10

Project: Research project

Christelijke zelfreflectie in een hoogtechnologische cultuur

Munnik, R. P. H.

1/01/0431/12/09

Project: Research project

Building information structure

Molnarfi, L.

1/01/041/01/10

Project: Research project

Personenvennootschap versus besloten vennootschap

Raaijmakers, T., Vermeulen, E. & McCahery, J. A.

1/01/0431/12/08

Project: Research project

Strategic cooperation in speech

van der Wijst, P.

1/01/041/01/10

Project: Research project

Bescherming van crediteuren

van der Sangen, G., McCahery, J. A., van Dijck, G., Vriesendorp, R. D., van Doornmalen, R. J., Franken, S. M., Wibier, R. & Grundmann, C. M.

1/01/0431/12/08

Project: Research project

Ondernemer en onderneming; rechtssubjectiviteit

Raaijmakers, M. J. G. C., van Doesum, A. J. & van Norden, G.

1/01/0431/12/08

Project: Research project

Multilingualism and educational success

Vallen, A. L. M.

1/01/041/01/10

Project: Research project

Structuring of information

Renkema, J.

1/01/041/01/10

Project: Research project

Fiscale winstberekening, winstallocatie, jaarrekening, disclosure, administratie en bewijsrecht

van der Geld, J. A. G., van Kempen, T. & Grundmann, C. M.

1/01/0431/12/08

Project: Research project

Optimization in machine learning of language

Daelemans, W. M. P.

1/01/041/01/06

Project: Research project

Information presentation in multimodal interfaces

Krahmer, E.

1/01/0431/12/09

Project: Research project

Discourse quality

Renkema, J.

1/01/041/01/10

Project: Research project

FIDIS: the Future of IDentity in the Information Society

Koops, B.

1/01/041/01/09

Project: Research project

Belastingheffing van winsten, beleggingen en besparingen, consumptie en arbeid binnen de EMU

Kemmeren, E., Peeters, H., van Doesum, A. J., van Norden, G., Aheztan, M. N., Clercx, M. E. P., van Dam, J. J., van Eijsden, J. A. R., van Houten, M. C., Staats, G., Dusarduijn, S., van der Geld, J. A. G., Jacobs, L. M. P. & van Doesum, A. J.

1/01/0431/12/07

Project: Research project

Nationale en grensoverschrijdende reorganisaties van ondernemingen

van der Sangen, G., Kemmeren, E., Luttikhuis, A. P. K., McCahery, J. A., Hertig, G., Raaijmakers, T., Curtin, D., Klip, A. H., Smits, J. M., Vriesendorp, R. D., Vermeulen, E. & Franken, S. M.

1/01/0431/12/08

Project: Research project

Bezoldiging en beloningsinstrumenten

van der Elst, C., van den Steen, L., Aslan, U., Overkleeft, F. G. K., Kemmeren, E. & McCahery, J. A.

1/01/0431/12/08

Project: Research project

Financiering van de onderneming, vormen, instrumenten, zekerheden

van der Sangen, G., van Doesum, A. J., van Kesteren, H., van Norden, G., Kemmeren, E., van der Elst, C., Wibier, R., Raaijmakers, T., van Dijck, G., Vriesendorp, R. D., Grundmann, C. M. & van Kempen, T.

1/01/0431/12/08

Project: Research project

Fiscale beinvloeding rechtsvormkeuze

Kemmeren, E., te Niet, H. A. J. P., van Doesum, A. J. & van Norden, G.

1/01/0431/12/08

Project: Research project

Civiel- en fiscaalrechtelijke kenmerken van rechtsvorm

van der Elst, C., Raaijmakers, M. J. G. C., Rijkers, A., Alink, B., van Kempen, T., McCahery, J. A., Vermeulen, E., Galle, R. C. J., Kemmeren, E., Zuliani, L. G. & Staats, G.

1/01/0431/12/08

Project: Research project

Rolaquad: Robust language understanding for question - answering dialogues.

Canisius, S. V. M., Daelemans, W. M. P., Lendvai, P. K. & van den Bosch, A.

1/01/041/01/08

Project: Research project

Countermovements in the secularisation of Dutch literature between 1980 en 2000

Goedegebuure, J. L.

1/01/041/01/10

Project: Research project

Building Phonological structure

Hermans, B. J. H.

1/01/041/01/10

Project: Research project

Vocabulary development in early first and second language proficiency

Vermeer, A. R.

1/01/041/01/10

Project: Research project