Find Research Projects

Active

Optimale inrichting van zittingen

Barendrecht, M. & van Beukering, E.

1/01/00 → …

Project: Research project

Differentation of Community instruments

Senden, L., Hancher, L., Larouche, P. & Pennings, F.

1/01/00 → …

Project: Research project

Naar een code voor (onderhandelings)gedrag bij het ontstaan van geschillen tussen commerciële partijen

Kamminga, Y., Barendrecht, M., van den Berg, M., van Beukering, E., de Hoon, M., Jansen, C. & Weterings, W.

1/01/00 → …

Project: Research project

Conflictafwikkeling

Giesen, I.

1/01/00 → …

Project: Research project

Aansprakelijkheid van "Trusted Third Parties" tegenover derden

Balboni, P.

1/01/00 → …

Project: Research project

Beëindiging van duurovereenkomsten; grondslagen, richtlijnen en procedurele middelen

van Beukering, E. & de Hoon, M.

1/01/00 → …

Project: Research project

Grondslagen voor wetgeving en wetgevingsbeleid en alternatieven voor en in wetgeving

van der Burg, W., Eijlander, P., Gilhuis, P., Prechal, A., Vlaardingerbroek, P., Witteveen, W. & Voermans, W.

1/01/00 → …

Project: Research project

Fundamentele herbezinning burgerlijk procesrecht

Vranken, J. & Tzankova, I.

1/01/00 → …

Project: Research project

De relatie tussen de traditionele geschilbeslechting en de geschiloplossing door partijen zelf

Kamminga, Y., Barendrecht, M., van Beukering, E. & van Harinxma thoe Sloote, L.

1/01/00 → …

Project: Research project

Rechtsvorming en methodologie in het verbintenissenrecht

Barendrecht, M., Vranken, J., van Boom, W., Jansen, C. & Giesen, I.

1/01/00 → …

Project: Research project

De verhouding tussen wetgeving en rechtspleging

van de Donk, W., Barendrecht, M., Gribnau, H., Jacobs, A., Koekkoek, A., Vranken, J., de Waard, B. & Witteveen, W.

1/01/00 → …

Project: Research project

Het recht op afstammingsinformatie

Kuiper, J. & Vlaardingerbroek, P.

1/11/99 → …

Project: Research projectDissertation research

Gedoogbeleid in het strafrecht

van Dijck, M. & Groenhuijsen, M.

30/09/99 → …

Project: Research projectDissertation research

Opsporing van witwaspraktijken door electronic monitoring van betalingsstromen

Schudelaro, A. & Prins, C.

1/02/98 → …

Project: Research projectDissertation research

Internationaal auteursrecht in de informatiemaatschappij

Steijn, M. & Prins, C.

1/01/98 → …

Project: Research projectDissertation research

Rechtsstaat en rechterbeelden

Wolthuis, A. & Witteveen, W.

1/10/97 → …

Project: Research projectDissertation research

Constitutional state and images of judges

Wolthuis, A. & Witteveen, W.

1/10/97 → …

Project: Research projectDissertation research

Het ideaal van de rechtsstaat als ideaal in private organisaties met een publieke taak.

Raat, C., van Seters, P. & Witteveen, W.

10/10/96 → …

Project: Research projectDissertation research

Ideals in international nature protection regulations: the ideal of biodiversity

Oudenaarden, T., Gilhuis, P. & Verschuuren, J.

1/10/96 → …

Project: Research projectDissertation research

De blik van de stedelijke professional.

Tops, P. & Weterings, R.

1/01/96 → …

Project: Research projectDissertation research

Regulation of a sustainable use of groundwater

Verschuuren, J., Terpstra, G. & Gilhuis, P.

1/05/95 → …

Project: Research projectDissertation research

Environmental impact assessment as a tool for the decision-making process

Jesse, K. & Gilhuis, P.

1/04/95 → …

Project: Research projectDissertation research

Alternatives to Tort Law

Verheij, A., Ammerlaan, V. & Vranken, J.

Project: Research project

Website

Goossen, M.

Project: Research project

Finished

Werkgroep Extended Master MaCS

de Groot, K.

6/09/181/12/18

Project: Education project

μMole: Sewage monitoring system for tracking synthetic drug laboratories

van der Sloot, B., Koops, B., Skorvánek, I., Timan, T. & Leenes, R.

1/07/151/10/18

Project: Research projectCollaborative grants

BotLeg: Public-private actions against botnets: establishing the legal boundaries

Koops, B., E Silva, K., van der Sloot, B. & Purtova, N.

1/01/141/12/18

Project: Research projectCollaborative grants

Robust Nonlinear Optimization

den Hertog, D.

1/08/131/08/17

Project: Research projectOther

Coordinated Case Studies – Innovation for Productivity Growth in Low Income Countries

Voeten, J.

1/04/1331/03/17

Project: Research projectContract research

Risk Measurement and Portfolio Choice under Ambiguity

Stadje, M.

1/02/131/02/16

Project: Research projectPersonal grants

Dynamic Oligopolistic Competition between Innovating Firms

Kort, P.

1/02/131/02/16

Project: Research projectOther

COURAGE: Cybercrime and cyberterrOrism (E)UropeanResearch AGEnda

Koops, B.

1/01/131/01/16

Project: Research projectCollaborative grants

Mixed-Integer Nonlinear Optimization

den Hertog, D. & de Klerk, E.

1/10/121/10/16

Project: Research projectPersonal grants

A4Cloud

Prüfer, J.

1/10/121/10/14

Project: Research projectPersonal grants

Structural and reduced-form modeling and forecasting with application to Armenia

Magnus, J. & Boldea, O.

26/09/1226/09/12

Project: Research projectDissertation research

Modeling preferences and decisions of individuals and households

van Soest, A.

1/09/121/09/17

Project: Research projectOther

How Generic and Over-the-Counter-Drugs affect Societal Costs: A Dynamic Perspective

Osinga, E.

1/09/121/09/15

Project: Research projectPersonal grants