Find Research Projects

Ondernemer en onderneming; rechtssubjectiviteit

Raaijmakers, M., van Doesum, A. & van Norden, G.

1/01/0431/12/08

Project: Research project

Motivational aspects of participation in culture

Stokmans, M. & Miesen, H.

1/01/041/01/10

Project: Research project

Strategic cooperation in speech

van der Wijst, P.

1/01/041/01/10

Project: Research project

Rolaquad: Robust language understanding for question - answering dialogues.

Canisius, S., Daelemans, W., Lendvai, P. & van den Bosch, A.

1/01/041/01/08

Project: Research project

De invloed van het fiscale stelsel op de financiering van de onderneming

Kemmeren, E., van der Geld, J. & Grundmann, C.

1/01/0431/12/08

Project: Research project

De rechtspositie en bescherming van de participanten in onderscheiden rechtsvormen van de onderneming

van der Sangen, G., van der Elst, C., Aslan, U., Weterings, W., Mulder, E., Raaijmakers, M., van Doesum, A., van Norden, G., Grundmann, C., Dumoulin, S., Hertig, G., McCahery, J., Haller, S., Renneboog, L. & Ritter, P.

1/01/0431/12/08

Project: Research project

Belastingheffing van winsten, beleggingen en besparingen, consumptie en arbeid binnen de EMU

Kemmeren, E., Peeters, H., van Doesum, A., van Norden, G., Aheztan, M., Clercx, M., van Dam, J., van Eijsden, J., van Houten, M., Staats, G., Dusarduijn, S., van der Geld, J., Jacobs, L. & van Doesum, A.

1/01/0431/12/07

Project: Research project

De financiering van de onderneming

Kemmeren, E., van der Elst, C., Tison, M., De Wulf, H., Steennot, R., Essers, P., Franken, S., van Doornmalen, R. & McCahery, J.

1/01/0431/12/08

Project: Research project

Minimal information in language and knowledge

Thijsse, E.

1/01/041/01/10

Project: Research project

The use of cultural expertise

Verdaasdonk, H.

1/01/041/01/10

Project: Research project

Building information structure

Molnarfi, L.

1/01/041/01/10

Project: Research projectOther

Nederlandse Databank Tweetaligheid

E-Rramdani, Y. & E-Rramdani, Y.

1/01/041/01/07

Project: Research project

Discourse quality

Renkema, J.

1/01/041/01/10

Project: Research project

Multilingualism and educational success

Vallen, A.

1/01/041/01/10

Project: Research project

Onderneming en ethiek

Happé, R.

1/01/0431/12/08

Project: Research project

Planning and choice in text production

van Wijk, C.

1/01/041/01/10

Project: Research project

Beursintroducties

van Doesum, A., van Kesteren, H., van Norden, G., Grundmann, C., McCahery, J., Armour, J., Hertig, G. & Kristen, F.

1/01/0431/12/08

Project: Research project

Reorganisatie bij insolventie, faillissement en surséance/sanering (inclusief fiscale verliesverrekening, afvloeiingsregelingen, staking van de onderneming); herziening insolventierecht

Luttikhuis, A., Vriesendorp, R., Wibier, R., Timmermans, R., van Oers, M., von Bergh, M., van der Linden, R., Keukens, W., Franken, S., van Dijck, G., Verstijlen, F., Moors, J., Daal van, G., Salomons, F., van Apeldoorn, J. & Kortmann, S.

1/01/0431/12/08

Project: Research project

Information presentation in multimodal interfaces

Krahmer, E.

1/01/0431/12/09

Project: Research project

Nationale en grensoverschrijdende reorganisaties van ondernemingen

van der Sangen, G., Kemmeren, E., Luttikhuis, A., McCahery, J., Hertig, G., Raaijmakers, T., Curtin, D., Klip, A., Smits, J., Vriesendorp, R., Vermeulen, E. & Franken, S.

1/01/0431/12/08

Project: Research project

Fiscale beinvloeding rechtsvormkeuze

Kemmeren, E., te Niet, H., van Doesum, A. & van Norden, G.

1/01/0431/12/08

Project: Research project

Financiering van de onderneming, vormen, instrumenten, zekerheden

van der Sangen, G., van Doesum, A., van Kesteren, H., van Norden, G., Kemmeren, E., van der Elst, C., Wibier, R., Raaijmakers, T., van Dijck, G., Vriesendorp, R., Grundmann, C. & van Kempen, T.

1/01/0431/12/08

Project: Research project

Civiel- en fiscaalrechtelijke kenmerken van rechtsvorm

van der Elst, C., Raaijmakers, M., Rijkers, A., Alink, B., van Kempen, T., McCahery, J., Vermeulen, E., Galle, R., Kemmeren, E., Zuliani, L. & Staats, G.

1/01/0431/12/08

Project: Research project

Multilingualism and language policy in education

Kroon, S.

1/01/041/01/10

Project: Research project

Split-attention in multimodal communication

Tabbers, H.

1/01/041/05/04

Project: Research project

Harmonisatie insolventierecht

Vriesendorp, R., Verschure, J. & Franken, S.

1/01/0431/12/07

Project: Research project

Computational dialogue modeling

Bunt, H.

1/01/041/01/10

Project: Research project

Diamant: Dialogue Management Theory

Geertzen, J. & Bunt, H.

1/01/041/01/08

Project: Research project

The construction of a theoretical framework for the operations of adaptivity in second language learning computer-applications

Suijkerbuijk, B., Vallen, A., Vermeer, A., Hootsen, G. & Bunt, H.

1/01/041/01/08

Project: Research project

Personenvennootschap versus besloten vennootschap

Raaijmakers, T., Vermeulen, E. & McCahery, J.

1/01/0431/12/08

Project: Research project

FIDIS: the Future of IDentity in the Information Society

Koops, B.

1/01/041/01/09

Project: Research project

Fiscale winstberekening, winstallocatie, jaarrekening, disclosure, administratie en bewijsrecht

van der Geld, J., van Kempen, T. & Grundmann, C.

1/01/0431/12/08

Project: Research project