Adoption of innovation by customers

 • Sikkel, Dirk (Principal Investigator)

  Project: Research project

  Project Details

  Description

  In het project 'Adoptie van innovaties door
  consumenten' onderzoekt CentERdata voor een aantal
  nieuwe producten hoe de consument reageert wanneer een
  nieuw product op de markt wordt gebracht. Het
  telepanel is bij uitstek geschikt om dit met grote
  precisie na te gaan. Niet alleen het feitelijk
  (aankoop)gedrag van de respondenten wordt gevolgd,
  maar er worden ook vragen gesteld over de kennis en de
  houding van de respondenten ten aanzien van nieuwe
  producten. Alle verzamelde gegevens worden opgeslagen
  in een database die in de loop van de tijd een steeds
  grotere schat aan kennis over het verloop van
  productintroducties zal bevatten. Het proces van het
  op de markt brengen van nieuwe producten is daartoe
  onderverdeeld in een aantal fasen. Deze fasen worden
  vanuit het oogpunt van de consument (dat wil zeggen in
  termen van marketing) bekeken. Het doel van het
  project is om te onderzoeken: 1. welke factoren
  bepalen in welke volgorde de verschillende fasen
  worden doorlopen; 2. welke factoren de kans bepalen
  dat men van de ene fase in de andere fase terechtkomt.
  Short titleAdoption of innovation by customers
  StatusFinished
  Effective start/end date1/01/991/01/01

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.