Affective and cognitive aspects of perspective in text

 • Sanders, J.M. (Researcher)

  Project: Research project

  Project Details

  Description

  Het doel van dit project is de validering van een taalkundig en psychologisch model van perspectief in tekst. Het onderzoek beoogt twee hypothesen te toetsten: 1) het doel van de schrijver tekstfunctie) be�nvloedt perspectief in tekst; en 2) tekstueel perspectief be�nvloedt de cognitieve en affectieve verwerking van de tekst door de lezer. Deze hypothesen worden getoetst in drie experimenten die de functie van perspectief in verwerking (d.m.v. recall), productie (d.m.v.) herschrijving) en affectieve interpretatie van narratieve teksten bestuderen. Als materiaal zullen bijbelverhalen worden gebruikt. Kenmerkend voor deze teksten is dat zij multifunctioneel zijn en meerdere interpretaties toelaten.
  StatusFinished
  Effective start/end date1/05/941/02/96

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.