Alternatieven voor de traditionele aanpak van (bestuurs-)wetgeving

 • Voermans, W.J.M. (Researcher)
 • Gilhuis, P.C. (Principal Investigator)
 • Eijlander, Philip (Principal Investigator)
 • de Waard, B.W.N. (Researcher)
 • de Moor, A.J.C. (Researcher)
 • van Gestel, Rob (Researcher)
 • Prechal, A. (Researcher)
 • Koekkoek, A.K. (Researcher)
 • Senden, L.A.J. (Researcher)
 • Leijten, M.J.C. (Researcher)
 • Janse de Jonge, E.J. (Researcher)

  Project: Research project

  Project Details

  Description

  Wetenschappelijke en maatschappelijke betekenis van het deelprogramma

  1.Voor de samenleving is een geen gering probleem, dat van zoveel wat zij van de overheid aan daden verwacht veel minder terecht komt dan door het aanvaarden en publiceren van de gedetailleerde - en wellicht door het parlement ruim geamendeerde - wet verwacht wordt. Dit vergroot de kloof tussen overheid en burger, vergroot frustraties in de samenleving, leidt tot verder afnemen van het respect voor de wet en toenemen van de bereidheid deze door ontduiking of regelrecht negeren aan de laars te lappen.

  Het is belangrijk deze scheefgroei in de wetgeving zoveel mogelijk terug te draaien en een sterker beroep te doen op het zelfregulerend vermogen van de samenleving.

  2.De wetgevingsleer heeft nog maar zeer weinig aandacht aan de alternatieven in de wetgeving besteed, aan hun voor- em nadelen, hun mogelijkheden en onmogelijkheden.

  Die aandacht is noodzakelijk om de wetgevingspraktijk id�een aan te reiken en daarmee tevens te voorkomen, dat in de wetgevingspraktijk bij het ontwikkelen van alternatieven in de (bestuurs-)wetgeving op haar beurt scheef- of wildgroei plaatsvindt.
  Short titleAlternatieven van (bestuurs-)wetgeving
  StatusFinished
  Effective start/end date1/01/9531/12/99

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.