Ambtelijk Vakmanschap in de Participatiemaatschappij (Civil servant's practices)

Project: Research project

Project Details

Description

Leerkring met A&O fonds Gemeenten, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, gemeente Apeldoorn, gemeente Amersfoort, gemeente Berkelland, gemeente Breda, gemeente Harderwijk, gemeente Tilburg en Tilburg University.
StatusFinished
Effective start/end date1/09/171/06/19

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.