Assessing Character: A student's Perspective

Project: Education project

Project Details

Description

Dit project is gefinancierd door middel van een TSHD innovatiebeurs en beoogt de ontwikkeling van een ‘assessment tool’ voor de evaluatie van zowel academische groei als persoonlijke groei/’character building’. Bij het ontwikkelen van de beoordelingstool wordt gebruik gemaakt van de inzichten van de onderwijskundige ‘learning gain theory’ en de ‘theory of narrative identity’ in het domein van de psychologie . In een kleinschalige pilot is de beoordelingstool getest bij een pilot groep van 68 Liberal Arts and Sciences afstudeerders. In het vervolgproject ‘Assessing Character, An Alumni Perspective’ wordt de beoordelingstool verbeterd op basis van de bevindingen in de pilot en uitgezet bij alle alumni van Liberal Arts and Sciences.
StatusFinished
Effective start/end date1/06/1931/12/19

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.