Assignments for auditors in small and meduim sized enterprises in the Netherlands

  • de Swart Ra, S. (Principal Investigator)
  • van Kollenburg, John (Contact)

Project: Research project

Project Details

Description

Doelstelling : de behoeften van gebruikers van
accountantsprodukten in het MKB (cli�nten, bankiers,
medewerkers van de Belastingdienst) ten aanzien van
het produktenpakket van de openbare accountant meten
en vergelijken met het door de openbare accountant
geboden produkt. Methoden en technieken:
bronnenonderzoek, case study, inhoudsanalyse,
interviews, literatuuronderzoek
Short titleAssignments for auditors in small and medium sized enterprises in the Netherlan
StatusFinished
Effective start/end date1/12/961/12/01

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.