Bedrijfsethiek: de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de onderneming

  Project: Research project

  Project Details

  Description

  Dit onderdeel zal zich concentreren op de mogelijkheid en betekenis van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van ondernemingen. Centraal staat daarbij de vraag hoe en in hoeverre de aandacht voor morele vraagstukken in een onderneming en binnen de economie ge�nstitutionaliseerd kan worden. Het uitgangspunt voor nadere bestudering van deze problematiek is dat een verantwoordelijke, rationele besluitvorming van bedrijven afhankelijk is van de morele kwaliteit van de interne en externe communicatie en van rechtvaardige instituties. Het nader te onderzoeken probleem is de spanningsverhouding tussen de institutie als waarborg tegen onrecht en de institutie als bedreiging van rechten en belangen van de belanghebbenden bij de onderneming. De institutionalisering van ethiek veronderstelt dat een onderneming een verantwoordelijk subject kan zijn. Dit levert voor de collectieve actor die het bedrijf is bijzondere problemen op. Zoals de vraag of een onderneming als subject van verantwoordelijkheid wel die eigenschappen bezit die het in staat stellen om verantwoord te handelen en in hoeverre het die eigenschappen kan verwerven door het ontwikkelen van instituties? De onderzoeksvraag luidt:
  Wat zijn de mogelijkheden en wat zijn de grenzen van een institutionalisering van ethiek binnen ondernemingen en de economie?
  Dit onderzoek stelt zich mede ten doel een theoretisch kader te ontwikkelen om het bestaande bedrijfsethische instrumentarium kritisch te beoordelen.
  StatusFinished
  Effective start/end date1/01/001/04/02