Brand equity

 • Sikkel, Dirk (Principal Investigator)

  Project: Research project

  Project Details

  Description

  Fundamenteel onderzoek om meer inzicht te krijgen in
  de problematiek rondom de kracht van merken.Het
  onderzoek bestrijkt een aantal uiteenlopende
  productvelden waarin zoveel mogelijk dezelfde
  marketinggegevens en merkassociaties worden gemeten.
  Deze merkassociaties hebben betrekking op een veelheid
  aan begrippen: producteigenschappen,
  merkpersoonlijkheid, emoties, waarden, merkrelatie,
  binding enzovoorts. Op basis van de verzamelde
  gegevens wordt onder meer nagegaan: 1. wat de meest
  praktische definitie van brand equity is; 2. op welke
  wijze dit met een aantal eenvoudige indicatoren het
  best kan worden gemeten; 3. welke merkassociaties het
  meest bijdragen aan brand equity en wat hiervan de
  consequenties zijn voor het
  marketingcommunicatiebeleid.
  Short titleBrand equity
  StatusFinished
  Effective start/end date1/01/001/01/01

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.