Case Studies Project Geestelijke Verzorging

 • Korver, Sjaak (Principal Investigator)
 • Walton, Martin N. (Principal Investigator)

  Project: Research project

  Project Details

  Description

  Het doel van dit onderzoeksproject is:
  1. Beschrijving van interventies van geestelijke verzorging en hun effecten in relatie tot existentieel welbevinden, herstel en omgaan met ziekte, handicap, verlies en levenseinde binnen verschillende werkvelden van de zorg (ziekenhuis, GGZ, ouderenzorg, zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, revalidatie, jeugdzorg) en de eerste lijn, in relatie tot het omgaan met verantwoordelijkheid, schuld, straf en verzoening binnen de context van justitie, en in relatie tot geweld, oorlog en vrede binnen de krijgsmacht.
  2. Beschrijving van de interactie van geestelijke verzorging met andere bij de specifieke cliënt betrokken medewerkers, van de interactie met de omringende organisatie en de effecten hiervan op de bejegening van cliënten.
  3. Selectie van good practices van geestelijke verzorging (representatieve casus met het oog op de doelgroep – paradigmatische casus met het oog op de werkwijze van GV – ongewone casus die door het afwijkend karakter een bijzonder licht werpt op doelgroep of werkwijze – kritische casus die een test vormt voor de gebruikelijke werkwijze of taakopvatting).
  4. Creëren van onderzoeksgemeenschappen waarin geestelijk verzorgers samenwerken met onderzoekers en samen de empirische en theoretische basis van het vak geestelijke verzorging versterken. In totaal zullen ca. 60 à 70 geestelijk verzorgers uit verschillende werkvelden participeren in het project.
  StatusFinished
  Effective start/end date1/10/1631/12/20

  Funding

  • Data Archiving and Networked Services (DANS) - KNAW-NWO: €10,000.00

  Keywords

  • chaplaincy
  • prison
  • spiritual care
  • case studies
  • good practices
  • health care
  • army

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.