Certification as alternative for maintenance by the government

  Project: Research project

  Project Details

  Description

  De centrale vraag van het onderzoeksproject is: wanneer het vertrouwen op de beoordeling door staatsorganen deels plaats moet maken voor een aan maatschappelijke organisaties toevertrouwde beoordeling, kan certificering door die organisaties dan helpen om binnen de rechtsvorming het kaf van het koren te scheiden?
  StatusFinished
  Effective start/end date1/04/983/12/02

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.