Communication effects of book-covers: the influence of the front book-cover in the decision-making process of book buyers

 • Piters, A.M.P. (Researcher)
 • Verdaasdonk, H.J.A. (Tutor)

  Project: Research project

  Project Details

  Description

  Bij het kiezen van fictieboeken lijken consumenten veelvuldig gebruik te maken van de informatie op het boek z�lf. Een boekomslag helpt de consument bij het aanbrengen van onderscheid in het boekenaanbod. Inzicht in de informatie die een cover verschaft en de manier waarop die informatie verwerkt wordt, kan verklaren waarom een cover aandacht trekt en leidt mogelijk tot aanbevelingen voor het ontwerpen van een boekcover die snel te categoriseren is. Het project richt zich daarom op de volgende onderzoeksvragen: welke informatie brengt een cover over? Welke elementen zijn min of meer fundamenteel in de gecommuniceerde informatie? Wat zijn de implicaties voor de verwerking van informatie en de daaruit voortvloeiende oordelen over cover en boek alsmede de intentie tot lezen? Deelvragen hebben onder meer betrekking op het eigene van een boekomslag voor een genre en op de vraag in hoeverre die karakteristiek de preferentie voor een boek be�nvloedt.
  StatusFinished
  Effective start/end date1/01/9610/11/00

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.