Computational formal semantics in context

    Project: Research project

    Description

    Het project heeft tot doel een bijdrage te leveren tot de ontwikkeling van een computationeel ingekaderd formeel representatieformalisme voor semantische en pragmatisch/contextuele informatie naast syntactische informatie. Daarbij wordt aangesloten bij ontwikkelingen op het gebied van representaties in de vorm van �feature structures' in HPSG en andere op unificatie gebaseerde formalismen. Speciale aandacht gaat uit naar het ontwerp en gebruik van semantisch ondergespecificeerde representaties en naar de representatie van pragmatische kenmerken.
    StatusFinished
    Effective start/end date1/01/941/01/01