Constraint-based context-independent semantics

 • Bunt, Harry (Tutor)

  Project: Research project

  Project Details

  Description

  Het berekenen van de interpretatie van een zin uit de interpretatie van de delen met directe inachtneming van de context (kennis van discourse en wereldkennis) is computationeel gezien te `duur'. Bovendien is er behoefte aan een niveau van betekenis, een soort argumentstructuur, waar ook niet in het discoursemodel inbedbare uitspraken een representatie kunnen hebben. Het antwoord op beide problemen lijkt onontkoombaar te liggen in het aannemen van minstens twee verschillende niveaus van interpretatie.
  Er wordt derhalve onderzoek verricht naar een niveau van semantiek binnen Head-driven Phrase Structure Grammar waarbij de semantiek van het talig object volledig context-onafhankelijk is. Deze vorm van semantiek is interessant vanuit het standpunt dat het begrip van taal op kennis van de wereld is gebaseerd, en dat syntaxis slechts gedeeltelijk de ruimte met mogelijke interpretaties van een zin inperkt. Concreet wordt dus de vraag behandeld in hoeverre en hoe syntactische structuur daadwerkelijk invloed heeft op semantische interpretatie.
  StatusFinished
  Effective start/end date1/01/941/03/96

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.