Constructieve analyse van computerprogramma's voor NT2-onderwijs op maat

 • Strating, H.T. (Researcher)

  Project: Research project

  Project Details

  Description

  Het project 'Constructieve analyse van computerprogramma's voor NT2-onderwijs op maat' is gestart met het doel om bestaand ICT-materiaal dat in het NT2-onderwijs (m.n. middenbouw Basisonderwijs en Basiseducatie) ingezet wordt, te inventariseren en in te delen naar een drietal dimensies, te weten leerinhoud, interactievorm en taalleerstijl.
  Tevens worden formatieve en/of summatieve evaluategegevens over effectiviteit en effici�ntie en gebruikersoordelen over dit materiaal ge�nventariseerd.

  De vraag is in hoeverre verschillende typen taalleerders in het taalverwervingsonderwijs baat hebben bij diverse mogelijke adaptieve ICT-omgevingen en wat in een ICT-context optimale relaties zijn tussen leerinhoud, interactievorm en taalleerstijl, en doelen, kennis en preferenties van leerders. De grote variatie in leerinhouden, interactievormen en taalleerstijlen in (tweede-) taalleren zal voor het vervolg van het onderzoek het uitgangspunt vormen om te komen tot in het taalonderwijs toepasbare modellen voor adaptieve informatiestructurering.

  Het analyseren en evalueren van leerling-computer interactievormen die in computerprogramma's gebruikt (kunnen) worden, is van belang voor het ontwikkelen van empirisch onderbouwde modellen voor de toepasbaarheid van interactievormen, of 'user interface designs', in relatie tot kenmerken van gebruikssituaties. Daartoe zou -vaker dan nu het geval is- kennis van onderwijs - en leerprocessen in NT2-onderwijs gecombineerd moeten worden met fundamentele IT-kennis op het gebied van 'user-modelling' (in deze context: het opbouwen van een representatie van de vorderingen van de leerling) en van technieken voor het structureren van digitale informatie.
  StatusFinished
  Effective start/end date1/04/001/10/01