De dynamiek van verandering

 • Brandsen, T. (Principal Investigator)

  Project: Research project

  Project Details

  Description

  Een sectorvergelijkend onderzoek dat tracht het karakter van veranderingsprocessen te vangen. Organisaties uit wat vanouds `het middenveld� wordt genoemd lijken bevangen door een cyclus van verandering, waarbij traditionele grenzen verschuiven en overschreden worden, en zowel de interne als de externe bindende factoren onder druk staan. Deels worden deze veranderingen intern gegenereerd. Het onderzoek bekijkt hoe verschillende onderdelen en aspecten van de genoemde organisaties (bijv. de formele structuur en de feitelijke werkprocessen) zich in deze processen tot elkaar verhouden, en of daarbij geen sprake is van tempoverschillen en van uiteenlopende veranderingslogica�s. Ook zal worden nagegaan wat dit in empirisch opzicht betekent voor de legitimering van veranderingsprocessen, en in hoeverre de grondslag van deze legitimering zelf aan de benoemde dynamiek onderhevig is.
  StatusActive
  Effective start/end date1/01/03 → …