De inbreng van rechters bij de wetsvoorbereiding

  • de Waard, B.W.N. (Researcher)

Project: Research project

Project Details

Description

Welke vormen van rechterlijke betrokkenheid bij de voorbereiding van wetgeving zijn zinvol en principieel en praktisch uitvoerbaar. Dit kan bijvoorbeeld bijdragen aan de beperking van conflictopwekkende regelgeving en het beter rekening houden met de gevolgen van nieuwe re-gels voor de wijze van werken en de werklast van de rechtsprekende instanties.
Interessant is in dit verband overigens ook het verschijnsel van de rechterlijke afspraken/rol-richtlijnen. Hoe verhouden deze zich tot wetgeving? Kunnen zij een zelfstandige rol blijven spelen, of moeten zij gezien worden als experimenten ter voorbereiding van "echte" wetgeving?
StatusFinished
Effective start/end date1/01/0031/12/04