De meerpartijenovereenkomst

  • Vranken, Jan (Researcher)

Project: Research project

Project Details

Description

In deze studie worden, na een beschrijving en rubricering van de diverse typen meerpartijenovereenkomst, de rechten en plichten van de betrokken partijen jegens elkaar geanalyseerd. Meerpartijenverhoudingen kunnen op verschillende manieren ontstaan en kunnen meer of minder omvangrijk zijn. Behalve de echte meerpartijenovereenkomst, waarin van meet af aan alle betrokkenen naar een gezamenlijke overeenkomst streven, zijn als voorbeelden te noemen adhesieovereenkomsten, dienstverleningsovereenkomsten (bijvoorbeeld de reisovereenkomst, factoring, geschakelde overeenkomsten in het betalings- en effectenverkeer en in het goederenvervoer), het derdenbeding, de contractsovername, passieve hoofdelijkheid op grond van een overeenkomst, overkoepelende overeenkomsten en de doorwerking van verweermiddelen ten behoeve van de werknemer. De rechten en plichten van de betrokken partijen jegens elkaar zijn in deze gevallen niet altijd gelijk. Onderzocht wordt het d�t en waarom van deze verschillen en vervolgens, op basis daarvan, of en in hoeverre een harmonisatie van rechtsgevolgen mogelijk is.
De resultaten zullen worden gepubliceerd in de vorm van artikelen en een monografie, te verschijnen in de reeks monografie�n nieuw BW, nr. A29.
StatusFinished
Effective start/end date1/01/001/07/13