De Sterkste Schakel

Project: Research project

Project Details

Description

De gemeente Waalwijk en Tilburg University (TiU) hebben de gezamenlijke ambitie om te werken binnen het thema ‘Samen uit de Armoede’1,2. Met het project ‘De Sterkste Schakel’ ambiëren deze partijen een effectieve aanpak tegen generatiearmoede te ontwikkelen en toe te passen: er wordt geïnvesteerd in het financieel weerbaar maken van gezinnen en gestreefd naar het herstellen van de autonomie van het huishouden. Het aanpakken van kinderarmoede zal hierbij een centrale rol spelen: mede door de (onafhankelijkheids-)positie van de ouder te versterken is het doel om de vicieuze cirkel van generatiearmoede te
doorbreken1. De overkoepelende missie luidt dan ook: ‘Generatiearmoede doorbreken door mensen met een chronisch geldgebrek weer grip op hun toekomst én de toekomst van hun kinderen te laten krijgen
door te investeren in het sociaal en het financieel weerbaar maken van het
gezin.’1
StatusActive
Effective start/end date1/10/20 → …

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.