De wet als symbool: over wettelijke communicatie en de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de arbeid.

 • van Klink, B.M.J. (Researcher)
 • Witteveen, W.J. (Tutor)

  Project: Research project

  Project Details

  Description

  Verschillende vormen van symboolwetgeving (compromis-, illusie-, status- en mentaliteitswetgeving) worden nader geanalyseerd. De vraag naar de verenigbaarheid van symboolwetgeving met de rechtsstaatgedachte staat hierbij centraal. Casus: Algemene Wet Gelijke Behandeling.
  StatusFinished
  Effective start/end date1/09/9226/06/98

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.