De wisselwerking tussen milieuwetgeving en samenleving

Project: Research project

Project Details

Description

In dit deelproject, dat zich op de wetgeving uit het functionele rechtsgebied milieurecht richt, weerspiegelen de drie thema's uit dit VF programma tevens kernproblemen die op dit gebied spelen.
Short titleWisselwerking milieuwetgeving en samenleving
StatusFinished
Effective start/end date1/01/9531/12/99

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.