De wisselwerking tussen personen- en familiewetgeving en samenleving

  • Vlaardingerbroek, P. (Researcher)

Project: Research project

Project Details

Description

In het onderzoek zal gezocht worden naar de raakvlakken/botsingen tussen de zelfregulerende burgers enerzijds (zelfregulering) en de belangen van de samenleving/overheid anderzijds om bepaalde zaken wettelijk te regelen (regulering). Boek 1 BW bevat grotendeels bepalingen die van dwingend recht zijn, maar in toenemende mate trachten partijen zelf hun onderliggende relatie te bepalen. De overheid staat daar in zekere zin neutraal tegenover (bijv. bij samenwoningsrelaties), maar heeft anderzijds een taak om op te treden indien de rechten van kinderen dreigen te worden verwaarloosd (handhaving). Het onderzoek in dit project zal zich dan ook toespitsen op de vraag of de overheid in het bijzonder een regelende taak heeft waar de belangen en/of rechten van het kind in het geding zijn.
Short titlePersonen- en familiewetgeving en samenleving
StatusFinished
Effective start/end date1/01/9531/12/99

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.
  • Delikt en Delinkwent (Journal)

    Vlaardingerbroek, P. (Reviewer)

    1998

    Activity: Publication peer-review and editorial work typesEditorial activityScientific