Dealing with multilingualism in primary school. A comparative ethnographic study of language teaching and learning in a multicultural context in Norway and The Netherlands.

 • Extra, Guus (Tutor)
 • Kroon, Sjaak (Tutor)
 • Bezemer, J.J. (Researcher)

  Project: Research project

  Project Details

  Description

  Het project 'taalleren in een multiculturele basisschool' maakt deel uit van een vergelijkend onderzoek naar het leren van de eerste en tweede taal bij 8-jaar-oude leerlingen op een multiculturele basisschool in Nederland en Noorwegen. Het promotie-onderzoek bestaat in de eerste plaats uit een case-studie van een reguliere, meertalige klas (met evt. aparte T1- en T2-groepen) in Nederland. In de case-studie worden de onderwijsleerprocessen en communicatieprocessen bestudeerd die zich voordoen in genoemde contexten. Door middel van document-analyse en gesprekken met sleutelfiguren zal ook het Nederlandse overheidsbeleid en het beleid van de te onderzoeken school ten aanzien van meertaligheid in het basisonderwijs in kaart gebracht worden.
  StatusFinished
  Effective start/end date1/03/991/03/03

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.