DELTA

    Project: Research project

    Description

    Het project heeft tot doel de technologie van contextgestuurde natuurlijke taalinterpretatie en dialoogvoering verder te ontwikkelen, voortbouwend op de theoretische inzichten en de software resulterend uit het Esprit project PLUS.
    StatusFinished
    Effective start/end date25/08/931/01/97