Dynamics and complementarity

  • Korostil, I.A. (Researcher)
  • Schumacher, J.M. (Principal Investigator)
  • Schumacher, J.M. (Principal Investigator)

Project: Research project

Project Details

Description

Dynamics and complementarity
Projectomschrijving

In de economie en techniek kunnen bepaalde dynamische systemen op een vergelijkbare wiskundige manier worden geformuleerd door de interconnectie van differentiaalvergelijkingen met complementariteitscondities. Complementariteitscondities bestaan uit specifieke combinaties van ongelijkheden en logische expressies en worden veelvuldig gebruikt in de mathematische programmering. De op deze wijze ontstane modellen worden complementariteitssystemen genoemd. Zulke systemen schakelen tussen verschillende werkgebieden met elk hun eigen karakteristieke bewegingswetten. Typische voorbeelden zijn geschakelde elektrische netwerken, mechanische systemen met eenzijdige beperkingen, processen met embedded regelsystemen, optimale-besturingsproblemen met ongelijkheidsnevenvoorwaarden en de vergelijkingen voor de waardeontwikkeling van vervroegd uitoefenbare opties. Voortbouwend op een eerder project waarin de dynamica is geformuleerd en goedgesteldheidsresultaten (in de zin van determinisme van de modellen) zijn afgeleid, wordt nu aandacht besteed aan systematische methodieken voor analyse, ontwerp en verificatie van complementariteitssystemen. Tevens wordt gewerkt aan de ontwikkeling van efficiente algoritmen en de numerieke implementatie hiervan.

looptijd: 4 jaren
aangesteld: AIO (1.0 fte)
deelnemende vakgroepen:
Econometrie (Faculteit der Economische Wetenschappen - KUB)
Meet- en Besturingssystemen (Faculteit Electrotechniek - TUE)
projectleiders:
prof.dr.ir. P. van den Bosch (TUE)
prof.dr. J. Schumacher (KUB)
Short titleDynamics and complementarity
StatusFinished
Effective start/end date1/04/021/04/06

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.