Economics of market institutions: Theory and experiments

  Project: Research project

  Project Details

  Description

  Het onderzoek stelt zich ten doel marktinstituties te
  endogeniseren. Welke economische, maar wellicht ook
  politieke en psychologische factoren zijn bepalend
  voor de vorming en ontwikkeling van marktinstituties?
  Daarbij ligt het in de bedoeling gebruik te maken van
  zowel (spel)theoretische als experimentele analyses.
  Inzicht in de krachten die bepalend zijn voor de
  vorming van marktinstituties is van groot belang, met
  name gezien de snelle ontwikkeling van nieuwe
  (electronische) markten en het toenemende gebruik van
  marktinstrumenten door de overheid. Twee deelprojecten
  worden voorzien. In het eerste project zal onderzocht
  worden in hoeverre de ontwikkeling van
  marktinstituties begrepen kan worden als het
  geaggregeerde resultaat van de ongeco�rdineerde
  beslissingen van een grote verscheidenheid aan kleine
  marktpartijen. Het tweede project richt zich op de
  mogelijkheid dat marktinstituties het resultaat zijn
  van de strategische beslissingen van een beperkt
  aantal min of meer machtige 'marktmakers'.
  Short titleEconomics of market institutions
  StatusFinished
  Effective start/end date1/02/98 → 1/02/01

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.