Een sensitieve virtuele assistent voor kwetsbare zorgvragers

Project: Research project

Project Details

Description

In dit project wordt op basis van fundamenteel en industrieel onderzoek een sensitieve virtuele assistent met unieke AI-technologie ontwikkeld, die past bij de leefwereld van kwetsbare zorgvragers en de context van zorg- en welzijnsproblematiek. Voor burgers in kwetsbare posities – zoals mensen met autisme, licht verstandelijke beperking (LVB), niet-aangeboren hersenletsel en/of GGZ-problematiek – is het om emotionele, cognitieve en infrastructurele redenen uitdagend om met specifieke zorgvragen bij de juiste instantie terecht te komen. Deze virtuele assistent kan zorgvragers in een kwetsbare positie wijzen op passende ondersteuning voor sociale vragen op het gebied van (mentale en fysieke) gezondheid. In het project staat de doelgroep aan het roer als burgerwetenschapper, is gelijkwaardige partner en co-creator en tevens adviseur in een klankbordgroep. Naast burgerwetenschappers zijn in dit project welzijnsorganisatie MEE Gelderse Poort (MEE), AI-ontwikkelaar Mobile Water (MW), projectpartner Reframing Studio (RS) en kennisinstellingen Tilburg University (TiU) en Radboudumc (Rumc) betrokken.
StatusActive
Effective start/end date1/07/221/07/24

Keywords

  • chatbot
  • health
  • citizen science
  • literacy
  • vulnerability

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.