Emotions and the rationality of judgments .

 • Witteveen, W.J. (Tutor)
 • Ijzermans, Maria (Researcher)

  Project: Research project

  Project Details

  Description

  Ondanks het feit dat in vele procedures dramatische gebeurtenissen centraal staan, is er nauwelijks aandacht voor de rol van emoties bij de rechterlijke oordeelsvorming. Ook de rechtsvindingstheorie weet geen plaats in te bouwen voor de onvermijdelijk aan de orde zijnde emoties. De veronderstelling is immers dat emoties suspect zijn omdat zij een redelijke oordeelsvorming verhinderen. In verschillende wetenschappelijke disciplines vindt een herwaardering van emoties plaats; in de nieuwe opvatting maken zij begrip juist mogelijk en zijn ze een noodzakelijk onderdeel van oordelen. De vraag rijst welke rol emoties spelen bij de rechterlijke oordeelsvorming en de legitimatie ervan. Methoden en technieken: analyse van bestaande onderzoekgegevens, interviews, literatuuronderzoek, participerende observatie.
  StatusFinished
  Effective start/end date1/09/0131/12/09

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.
  • De rechterlijke motivering in een multiculturele samenleving

   IJzermans, M. G. & van Klink, B. M. J., 2004, In het licht van deze overwegingen, Bijdragen aan het Vierde Symposium Juridische Argumentatie 27 juni 2003 te Rotterdam. Feteris, E. T. & et al. (eds.). Nijmegen: Ars Aequi Libri, p. 99-113 14 p.

   Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionScientific