Environmental policy in a second-best world

  Project: Research project

  Project Details

  Description

  Doelstelling van dit project is om het onderzoek naar
  de interactie tussen milieubeleid en andere
  beleidsterreinen uit te breiden, met speciale aandacht
  voor de volgende onderwerpen: 1.
  arbeidsmarktimperfecties en werkloosheid; 2.
  inkomensverdeling; 3. politieke economie; 4.
  internationale beleidspillovers.
  Short titleEnvironmental policy in a second-best world
  StatusFinished
  Effective start/end date1/01/951/01/01

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.