Esthetica van politiek en bestuur: stijlen, repertoires, iconen, `branding¿

  Project: Research project

  Project Details

  Description

  Onder het vorige VF-programma is een esthetische politieke theorie ten aanzien van politiek en bestuur ontwikkeld (zie onder meer de publicaties `De lege staat� en `De staat�). In het verlengde van deze theorie is een wending van politiek en bestuur bepleit naar procesontwerp, procesarchitectuur, interactiviteit en co-productie. Onder het nieuwe COF-programma zal deze esthetische politieke theorie in empirische zin verder worden verkend. De vraag daarbij is op welke wijze de esthetische vormgeving van processen en documenten van beleid en bestuur van invloed zijn op de marketing van politici en politieke partijen en daarmee op de bepleite wending van politiek en bestuur naar procesontwerp, procesarchitectuur, interactiviteit en co-productie. Daartoe zal een programma worden ontwikkeld van esthetische verkenningen naar stijlen, repertoires, iconen en de `branding� van politiek en bestuur. In dat programma zal worden samengewerkt met ontwerpers, kunstenaars, film- en TV-makers.
  StatusActive
  Effective start/end date1/01/03 → …

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.