Europese beginselen van dienstverleningsrecht: aansprakelijkheid voor gedragingen van zelfstandige dienstverleners

 • Jansen, C.E.C. (Researcher)
 • Prista Patr. Cascao, R.M. (Researcher)
 • Lohnert, R.C. (Researcher)
 • Pinna, A.P. (Researcher)
 • Barendrecht, Maurits (Researcher)
 • Loos, M.B.M. (Researcher)
 • van Beukering, E.J.M. (Researcher)

Project: Research project

Project Details

Description

In de meeste landen wordt een vorm van risico- of schuldaansprakelijkheid voor gedragingen van hulppersonen aanvaard. Problematischer is of een organisatie die geen partij is bij een dienstverleningsovereenkomst, aansprakelijk gesteld kan worden door de opdrachtgever als haar betrokkenheid niet verder gaat dan het ter beschikking stellen van een ruimte en eventueel enkele faciliteiten aan de dienstverlener. Gedacht kan worden aan de situatie dat een chirurg buiten dienstbetrekking op basis van een toelatingscontract werkzaam is op het terrein van een ziekenhuis. Is het wenselijk dat in een dergelijk geval (naast de chirurg, ook) het ziekenhuis rechtstreeks kan worden aangesproken door een door de chirurg gedupeerde pati�nt? Onderzocht dient te worden of een dergelijke aansprakelijkheid, die in Nederland in art. 7:462 BW is vastgelegd, op Europese schaal navolging verdient en of een dergelijke regeling ook op andere terreinen zou dienen te gelden.
Dit project, dat mede betrekking heeft op subthema 1 (Samenhangende rechtsverhoudingen in het overeenkomsten- en verbintenissenrecht), maakt deel uit van het internationale onderzoeksproject 'European Civil Code'. De resultaten van het onderzoek zullen worden gepubliceerd in de vorm van (wets)artikelen naar het voorbeeld van de European Principles on Contract Law en de gezaghebbende Restatements van het American Law Institute, alsmede in de vorm van artikelen of bijdragen in boeken en in een dissertatie van een van de betrokken promovendi.
StatusFinished
Effective start/end date1/01/001/01/16

Research Output

 • 3 Conference contribution
 • 2 Article
 • 1 Chapter
 • 1 Book/Film/Article review

Aansprakelijkheid voor verboden mededingingsbeperkende afspraken in een aanbestedingsprocedure

van Boom, W. H. & van Steensel, D. A. M., 2001, Aanbesteding en aansprakelijkheid. van Boom, W. H., Jansen, C. E. C. & Weijnen, J. V. (eds.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers, p. 105-125 21 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionScientific

Anticiperen op nieuwe gezondheidsrisico's

van Boom, W. H., 2001, In : Aansprakelijkheid, verzekering en schade. 1, 1, p. 3-12 10 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientific

C.H. Sieburgh: Toerekening van een onrechtmatige daad. [Review of the book Toerekening van een onrechtmatige daad, C.H. Sieburgh, 2001]

van Boom, W. H., 2001, In : WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie. p. 335-341

Research output: Contribution to journalBook/Film/Article reviewOther research output

Activities

 • 2 Oral presentation

[n.n.]

M.B.M. Loos (Speaker)

13 Jun 2001

Activity: Talk or presentation typesOral presentationScientific

Conference

A.P. Pinna (Speaker)

10 Apr 2000

Activity: Talk or presentation typesOral presentationScientific