Europese beginselen van dienstverleningsrecht: dossiervorming, geheimhouding en vertrouwelijkheid

  • Jansen, C.E.C. (Researcher)
  • Prista Patr. Cascao, R.M. (Researcher)
  • Lohnert, R.C. (Researcher)
  • Pinna, A.P. (Researcher)
  • Barendrecht, Maurits (Researcher)
  • Loos, M.B.M. (Researcher)

Project: Research project

Project Details

Description

Dossiervorming is vaak een essenti�le voorwaarde voor de uitvoering van een dienstverleningsovereenkomst. In veel dienstverleningsrelaties beschikt de dienstverlener - en in sommige gevallen ook de opdrachtgever - dan ook over vertrouwelijke informatie omtrent het bedrijf of de persoon van de wederpartij. Duidelijk is dat de wederpartij erop moet kunnen vertrouwen dat zijn gegevens niet in handen komen van derden (bijvoorbeeld afnemers, toeleveranciers, concurrenten of het publiek) en ook niet door de dienstverlener (respectievelijk de opdrachtgever) worden gebruikt ten behoeve van diens andere werkzaamheden. Het ligt dan ook voor de hand dat zo nodig op beide partijen de verplichting rust tot geheimhouding. Onderzocht dient te worden in hoeverre dergelijke geheimhoudingsverplichtingen ook bestaan indien partijen daaromtrent geen bijzondere voorziening hebben getroffen. Tevens zal moeten worden bezien in hoeverre de geheimhoudingsverplichting doorgetrokken dient te worden naar het procesrecht in de zin van een verschoningsrecht of zelfs een verschoningsplicht.
Dit project maakt deel uit van het internationale onderzoeksproject 'European Civil Code'. De resultaten van het onderzoek zullen worden gepubliceerd in de vorm van (wets)artikelen naar het voorbeeld van de European Principles on Contract Law en de gezaghebbende Restatements van het American Law Institute, alsmede in de vorm van artikelen of bijdragen in boeken en in een dissertatie van een van de betrokken promovendi.
StatusFinished
Effective start/end date1/01/001/01/16