Europese beginselen van dienstverleningsrecht: kwaliteitsnormen voor dienstverlening

  • Jansen, C.E.C. (Researcher)
  • Prista Patr. Cascao, R.M. (Researcher)
  • Lohnert, R.C. (Researcher)
  • Pinna, A.P. (Researcher)
  • Barendrecht, Maurits (Researcher)
  • Loos, M.B.M. (Researcher)

Project: Research project

Project Details

Description

Specifieke normen voor het meten van de kwaliteit van de door de dienstverlener geleverde diensten ontbreken veelal, zodat volstaan moet worden met algemene noties als de 'redelijk bekwaam en redelijk handelend beroepsgenoot'. De kwaliteit van de dienstverlening hangt evenwel vaak samen met zowel de persoonlijke bekwaamheid van de dienstverlener als de kwaliteit van de door deze verzamelde en de door de wederpartij verstrekte informatie. Onderzocht dient te worden of en in hoeverre het mogelijk is om concretere kwaliteitsnormen te ontwikkelen, hetzij op een algemeen niveau voor meerdere vormen van dienstverlening, hetzij op het niveau van een bepaalde (functionele) vorm van dienstverlening.
Dit project maakt deel uit van het internationale onderzoeksproject 'European Civil Code'. De resultaten van het onderzoek zullen worden gepubliceerd in de vorm van (wets)artikelen naar het voorbeeld van de European Principles on Contract Law en de gezaghebbende Restatements van het American Law Institute, alsmede in de vorm van artikelen of bijdragen in boeken.
StatusFinished
Effective start/end date1/01/001/01/16