Europese beginselen van dienstverleningsrecht: naar een Europees dienstverleningsrecht?

 • Jansen, C.E.C. (Researcher)
 • Prista Patr. Cascao, R.M. (Researcher)
 • Lohnert, R.C. (Researcher)
 • Pinna, A.P. (Researcher)
 • Barendrecht, Maurits (Researcher)
 • Loos, M.B.M. (Researcher)

Project: Research project

Project Details

Description

Diensten vormen sinds geruime tijd de motor waarop moderne economie�n drijven, waarbij ook steeds nieuwe vormen van dienstverlening ontstaan. Het privaatrecht is echter nauwelijks opgewassen tegen de taak om regels voor deze contracten te verschaffen. Voor iedere nieuwe vorm van dienstverlening lijken juristen nieuwe oplossingen te bedenken voor dezelfde soort problemen, zonder dat zij zich hiervan bewust lijken te zijn. Tot op heden ontbreekt veelal zelfs op nationaal niveau een overzicht van algemene aspecten van dienstverleningsrelaties. De ontwikkeling van gemeenschappelijke beginselen van dienstverleningsrecht zou op den duur de kwaliteit en de gelijkheid van het dienstverleningsrecht binnen de gehele Europese Unie kunnen bevorderen. In het project zal daarom de vraag of het mogelijk is om tot dergelijke beginselen te komen, centraal staan.
Dit project maakt deel uit van het MAGW-onderzoeksprogramma 'Towards a European Civil Code: European principles on the sale of goods and the supply of services'. De resultaten van het onderzoek zullen worden gepubliceerd in de vorm van becommentarieerde beginselen in de vorm van (wets)artikelen naar het voorbeeld van de European Principles on Contract Law van de European Commission on Contract Law en de gezaghebbende Restatements van het American Law Institute, in een dissertatie van een van de betrokken promovendi, en in de vorm van artikelen of boekbijdragen.
StatusFinished
Effective start/end date1/01/001/01/16

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.
 • Voortgang van het onderzoeksproject Towards a European Civil Code

  Loos, M. B. M. (Speaker)

  10 May 2001

  Activity: Talk or presentation typesOral presentationScientific

 • [n.n.]

  Loos, M. B. M. (Speaker)

  13 Dec 2000

  Activity: Talk or presentation typesOral presentationScientific

 • [n.n.]

  Barendrecht, J. M. (Speaker)

  13 Dec 2000

  Activity: Talk or presentation typesOral presentationScientific