Evaluation of individual L2 learning programmes in the basic adult education

  Project: Research project

  Project Details

  Description

  In het project wordt een evaluatief onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van het differentiatiemodel Indiflex, dat cursisten in de basiseducatie in staat stelt een groot deel van leergangen NT2 zelfstandig door te werken. Toets- en voortgangsgegevens worden gerelateerd aan die van vergelijkbare cursisten in klassikaal-frontaal onderwijs; ook worden de oordelen van zowel docenten als cursisten over het werken met Indiflex ge�valueerd.
  StatusFinished
  Effective start/end date1/02/961/02/97

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.