FAINT: FAcial INfrared Thermal imaging in een serious smartphone game als oplossing voor mensen met angst voor naalden

Project: Research project

Project Details

Layman's description

Veel mensen hebben last van heftige angst of flauwval reacties als ze geprikt moeten worden. Deze startup werkt aan een serious e-health game die mensen met prikangst helpt om grip te krijgen op deze nare emotionele en lichamelijke reacties tijdens een injectie of bloedafname. Prikangst en flauwvallen zorgen ervoor dat mensen gezondheidszorg mijden of weigeren, dat bloedbanken problemen hebben met het werven en behouden van donors, dat prikposten en ziekenhuizen veel tijd en geld moeten investeren in bange patiënten en behandelingen niet effectief uit kunnen voeren. Dankzij de ontwikkeling een smartphone spel dat gestuurd wordt door een Artificial Intelligence algoritme dat het welzijn van de speler kan meten en beïnvloeden, kan angst en flauwvallen voor de patiënt op spelende wijze beheersbaar en voorkomen worden.
AcronymFAINT
StatusFinished
Effective start/end date1/03/2331/12/23

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.