Geestelijke Verzorging 2.2

 • Korver, Sjaak (Researcher)
 • Anbeek, Christa (Researcher)
 • Alma, H. (Co-Investigator)

  Project: Research project

  Project Details

  Description

  Mensen worden geconfronteerd met bestaansvragen, met de vergankelijkheid en eindigheid, met lijden, dood en afscheid, met onrecht en geweld. De perspectieven en antwoorden op deze vragen van de grote levensbeschouwelijke en religieuze tradities hebben voor velen aan plausibiliteit en betrouwbaarheid verloren. Geestelijk verzorgers, in welk maatschappelijk domein ook, staan voor de uitdaging om ervaringen van mensen met die bestaansvragen te duiden, verdiepen en zo nodig te corrigeren. De erkenning van kwetsbaarheid en afhankelijkheid staat hierbij centraal. Contrastervaringen maken een ander perspectief en transformerende krachten zichtbaar. De centrale thema’s uit de theologie zijn te herleiden tot aspecten van kwetsbaarheid en contrastervaringen, en vormen samen een gespreksmodel waarmee een systematische reflectie en hantering van bestaansvragen mogelijk wordt.
  Geestelijke verzorging kan niet zonder organisatie, samenwerking en afstemming. Leren waarnemen van de werkelijkheid via de bedrijfskunde maakt geestelijk verzorgers opmerkzaam op hun systemische inbedding, op de complexiteit van processen en belangen, op de onontkoombare en noodzakelijke verwevenheid van hun handelen en aspiraties met die van anderen, op de noodzaak van samenwerking en taakverdeling, en op het verhelderen van hun eigen domein in relatie tot de vragen die de organisatie of de eerste lijn stelt.
  Inhoud van het werk als geestelijk verzorger en de organisatie moeten op elkaar worden afgestemd.
  StatusActive
  Effective start/end date1/09/16 → …

  Keywords

  • chaplaincy
  • organizational sensitivity
  • spiritual care
  • theology
  • worldview
  • dialogue
  • vulnerability