Gravity wells of meaning

 • Paijmans, J.J. (Researcher)

  Project: Research project

  Project Details

  Description

  Dit project is gericht op het ontwerpen en implementeren van methoden om in coherente teksten de plaatsen te vinden waar de inhoudelijke informatie van de tekst het hoogst is, of waar andere idiosyncratische eigenschappen van de tekst (bv. stijl) het sterkst naar voren komen. Het zwaartepunt van het onderzoek is gelegen bij eigenschappen die van belang zijn voor information retrieval toepassingen. De algemene richting van het onderzoek behelst het identificeren en wegen van woorden en passages in documenten, en welke woorden als indextermen in IR-systemen gebruikt kunnen worden.
  StatusFinished
  Effective start/end date1/01/971/01/01

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.