Grensoverschrijdende (georganiseerde) economische misdaad

 • van Duyne, P.C. (Researcher)

Project: Research project

Project Details

Description

De marktgebieden waarop grensoverschrijdende economische misdaad kan worden waargenomen zijn zeer uiteenlopend. Voor een groot deel wordt dit veroorzaakt door verschillen in nationale belastingheffing: loonbelasting (nieuwe vormen van koppelbazenrij) en indirecte belastingen (BTW en accijnzen). Kijken we naar de accijnzen, dan blijkt er een levendige smokkelhandel ontstaan te zijn, bijvoorbeeld de sigarettensmokkel naar Engeland. Een gelijksoortige smokkelhandel met alcohol wordt ook ten aanzien van Scandinavi� waargenomen. De georganiseerde internationale BTW-fraudes worden vooral in de elektronicahandel waargenomen (geheugenchips en software).

Onderzoek op dit gebied zal enerzijds gericht zijn op het krijgen van zicht op de aard en opbouw van deze misdaadmarkten in termen van deelnemers en handelsstromen. Anderzijds zal � in samenwerking met de FIOD-ECD � onderzocht worden hoe binnen het huidige strafvorderlijke raamwerk voor het financieel rechercheren op dit gebied beter gebruik kan worden gemaakt van gegevensverzameling en -analyse.
StatusActive
Effective start/end date1/06/03 → …

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.
 • The organisation of business crime

  van Duyne, P. C., 2006, The organisation of crime for profit. Conduct, law and measurement. van Duyne, P. C., Maljevic, A., van Dijck, M., von Lampe, K. & Newell, J. (eds.). Nijmegen: Wolf Legal Publishers (WLP), p. 177-205 29 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionScientificpeer-review

  File
  1889 Downloads (Pure)
 • Introduction: Counting clouds and measuring organised crime

  van Duyne, P. C., 2006, The organisation of crime for profit: conduct, law and measurement. van Duyne, P. C., Maljevic, A., van Dijck, M., von Lampe, K. & Newell, J. (eds.). Nijmegen: Wolf Legal Publishers (WLP), p. 1-16 16 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionScientificpeer-review

  File
  41 Downloads (Pure)
 • The creation of a threat image: media, policy making and organised crime

  van Duyne, P. C., 2004, Threats and phantoms of organised crime, corruption and terrorism. van Duyne, P. C., Jager, M., Lampe, K. V. & Newell, J. L. (eds.). Nijmegen: Wolf Legal Publishers (WLP), p. 21-51 30 p. (Colloquium Reeks; no. 4).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

  File
  193 Downloads (Pure)