Grondslagen ondernemings- en rechtspersonenrecht in Europees perspectief

  • van Zadelhoff Ra, J.W.H. (Researcher)
  • van Boom, W.H. (Researcher)
  • Raaijmakers, Theo (Principal Investigator)
  • Essers, Peter (Researcher)
  • Vriesendorp, R.D. (Researcher)
  • Franssen, M.E.M.W. (Researcher)
  • Prinsen, Bart (Researcher)
  • Spier, J. (Researcher)
  • Cordewener, M.H.R.N.Y. (Researcher)

Project: Research project

Research Output

Filter
Chapter
1999

De ontbinding van de vennootschap-rechtspersoon

Prinsen, L. L. M., 1999, Personenvennootschap en "onderneming". Over persoonsgebonden ondernemingen en Titel 7.13 ONBW. Raaijmakers, M. J. G. C. (ed.). Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink, p. 59-75 (Center for Company Law).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Financiering van de coöperatie met beleggingskapitaal: onbekend maakt onbemind

van der Sangen, G. J. H., 1999, De coöperatieve onderneming: vijf thema's over de veranderende rol van de coöperatie. Galle, R. C. J. & van der Sangen, G. J. H. (eds.). Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink, p. 41-61 200 p. (CCL; no. 15).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

File
369 Downloads (Pure)

Hoofdstuk IIIA: Buitenbeurshandel : geldige effecten : capita selecta recht van effecten- en geldverkeer

Grundmann-van de Krol, C. M., 1999, Geldige Effecten: capita selecta recht van effecten- en geldverkeer. Mijnssen, F. H. J., Perrick, S. & Rank, W. A. K. (eds.). Amsterdam: NIBE, p. 49-59 11 p. (NIBE Bankjuridische reeks; no. 39).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

1998

Aanbieden van effectenbemiddeling, van effecten of (geen) van beide?

Grundmann-van de Krol, C. M., 1998, Onderneming en Effecten. Kortmann, S. C. J. J. (ed.). Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink, p. 31-52 700 p. (Onderneming en Recht; no. 13).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Algemene inleiding en handleiding bij deze bundel

Raaijmakers, M. J. G. C., 1998, Vennootschapsrecht. Jurisprudentie en annotaties uit Ars Aequi 1952-1997 en uit de NJ en RvdW. Een selectie.. Nijmegen: Ars Aequi Libri, p. XVII-L

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Fiscale begeleiding van splitsing

van Zadelhoff, J. W. H., 1998, Juridische splitsing van vennootschappen. Dorresteijn, A. F. M. (ed.). Deventer: Goude Quint, p. 95-120 25 p. (Actualia Ondernemingsrecht; no. 15).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Schuldeffecten in strafrechtelijk effectenverkeersrecht. De verwijtbaarheid van misbruik van voorwetenschap

Kristen, F. G. H., 1998, Verwijtbare uitholling van schuld?. Borgers, M. J., Koopmans, I. M. & Kristen, F. G. H. (eds.). Nijmegen: Ars Aequi Libri, p. 47-63 17 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

1997

Bescherming van aandeelhouders bij 'change of control'

Raaijmakers, M. J. G. C., 1997, De opkomst van een rechtsgebied. F Bertrams, R. I. V. (ed.). Deventer: Kluwer, p. 107-118 166 p. (Vennootschaps- en rechtspersonenrecht; no. 58).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

DemocraticTransitions: The Design of Second-Best Constitutions

McCahery, J. A., 1997, Democracy for the 1990s. Kaino, M. (ed.). Nagoya: Nagoya University Press, p. 35-70

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

De ontzielde materie van de "Eigenaarscoöperatie"

van der Sangen, G. J. H., 1997, J.L.P. Cahen-bundel. Mohr, A. L., Mijnssen, F. H. J. & Stutterheim, R. H. (eds.). Deventer: Gouda Quint, p. 313-339

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

File
361 Downloads (Pure)

European Community Trade Mark

Hoyng, W. A., 1997, European Community Trade Mark: Commentary to the European Community Regulations. Franzosi, M. & Baz, M. A. (eds.). The Hague (etc.): Kluwer Law International, p. 273-280 439 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Omzetting tussen vennootschap en rechtspersoon

Raaijmakers, M. J. G. C., 1997, Maeijers belangstellingen. van den Ingh, F. J. P. (ed.). Deventer: Kluwer, p. 51-58 127 p. (Vennootschaps- en rechtspersonenrecht; no. 57).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

1996

Concernvorming en splitsing: ontwikkelingen vanaf Meijers to heden

van Zadelhoff, J. W. H., 1996, Na twintig jaar Boek 2 BW. Galle, R. C. J. & Raaijmakers, M. J. G. C. (eds.). Zwolle: W.E.J. Tjeen Willink, p. 113-125 355 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

De aansprakelijkheid van de bank en de Erba-leer

Prinsen, L. L. M. & Deterink, A. M. M., 1996, Bank & aansprakelijkheid. Tjittes, R. P. J. L., Blom, M. A. & Berkvens, J. M. A. (eds.). Deventer: Kluwer, p. 155-170 217 p. (Recht en praktijk; no. 95).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

De coöperatie als participatievorm

Galle, R. C. J., 1996, Handboek Financiele Participatie door Werknemers. Regtering, H. (ed.). Deventer: Kluwer, p. 59-69

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Jaarrekening, administratie en bewijsrecht

Prinsen, L. L. M., 1996, Na 20 jaar Boek 2 BW. Galle, R. C. J. & Raaijmakers, M. J. G. C. (eds.). Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink, p. 233-247

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Stichtingen en verenigingen onderworpen aan het jaarrekeningenrecht

Cordewener, M. H. R. N. Y., 1996, Na twintig jaar Boek 2 BW. Galle, R. C. J. & Raaijmakers, M. J. G. C. (eds.). Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, p. 23-26 354 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Van een lapidaire naar een volwaardige wettelijke regeling van de vereniging en de coöperatie

Galle, R. C. J., 1996, Twintig jaar Boek 2 BW. Galle, R. C. J. & Raaijmakers, M. J. G. C. (eds.). Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, p. 41-53

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

1995

Administratie en publikatie door de BV-beherend vennoot

Prinsen, L. L. M., 1995, Het actuele recht 2. Coppelmans, A. J. H. W., Valkenburg, W. E. C. A., Vriesendorp, R. D. & Witteveen, W. J. (eds.). Lelystad: Koninklijke Vermande, p. 27-30

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Corporate Governance

Raaijmakers, M. J. G. C., 1995, Ondernemingsrecht in internationaal perspectief. Raaijmakers, M. J. G. C., van Rooij, R. & Tervoort, A. J. S. M. (eds.). Deventer: Kluwer, p. 179-205

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

De ontwikkeling van het Europees vennootschapsrecht tussen federalisme en subsidiariteit

Raaijmakers, M. J. G. C., 1995, Subsidiariteit en Europese integratie: een oude wijsheid in een nieuwe context. Bekkers, V. J. J. M., van Hurk, H. T. P. M. & Leenknecht, G. (eds.). Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, p. 125-145

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Ethiek, recht en organisatie

Raaijmakers, M. J. G. C., 1995, Ethiek en het juridische beroep. Groot-van Leeuwen, L. E. & Quant, L. A. H. J. M. (eds.). Den Haag: Vuga, p. 107-122

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Jaarrekeningenrecht bij stichtingen en verenigingen, gelijke behandeling van commerciële rechtspersonen

Cordewener, M. H. R. N. Y., 1995, Het actuele recht 2. Coppelmans, A. J. H. W., Valkenburg, W. E. C. A., Vriesendorp, R. D. & Witteveen, W. J. (eds.). Lelystad: Koninklijke Vermande, p. 23-26

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Ten geleide

Raaijmakers, M. J. G. C., 1995, Rekenplicht en aansprakelijkheid. Prinsen, L. L. M. (ed.). Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Ten geleide

Raaijmakers, M. J. G. C., 1995, Corporate Opportunities. Verdam, A. F. (ed.). Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, p. 2 2 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional