HEFBOOM project UvT

 • Ribbers, Piet (Principal Investigator)
 • Hoppenbrouwers, J.J.A.C. (Researcher)

  Project: Research project

  Project Details

  Description

  De beoogde werkzaamheden bestaan uit: 1. wetenschappelijk onderzoek (50%) Het gaat hier om onderzoek dat voor beide onderzoeksgroepen relevant is en de synergie tussen deze twee groepen bevordert: (a) Ontwikkelen van systemen voor de opslag in, en ontsluiting van databases van grote hoeveelheden tekstueel materiaal, ten behoeve van kennisverrijkings-onderzoek op die data (text mining) - zie bijvoorbeeld http://ilk.uvt.nl/~factoids/index.php, een gezamenlijk proefproject uit 2003). (b) Onderzoek naar automatische kennisverrijking en ?ontginning van grote tekstuele databases ten behoeve van de ontwikkeling van ontologie�n, semantische hi�rarchie�n en associatieve netwerken. 2. managementtaken (50%) (a) het werven van externe projecten. In volgorde van belang (hoogste belang voorop): derde-geldstroomprojecten, Europese projecten, en tweede-geldstroomprojecten. (b) het bijdragen aan externe projecten, met name op het gebied van projectmanagement. Een voorbeeld van een lopend project waarbij de kandidaat-medewerker een aantal projectmanagement-werkzaamheden kan gaan uitvoeren is het Europese Network of Excellence INTEROP (www.interop-noe.org) N.B.: de aanvraag is namens 2 faculteiten; het was niet mogelijk dit in IRIS aan te geven.
  Short titleHEFBOOM project UvT
  StatusFinished
  Effective start/end date1/10/041/10/07

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.