Het grondwettelijk kader voor wetgeving

Project: Research project

Project Details

Description

Als basisregeling voor het staatsbestel bevat de Grondwet een groot aantal rechtsnormen waaraan de totstandkoming en de inhoud van wetgeving dient te voldoen. Te denken valt aan de bepalingen over de wetsprocedure en de klassieke en sociale grondrechten. De Grondwet gaat terug tot 1815, maar is geen statisch geheel. De grondwettelijke normen - die de wetgever, het bestuur en de rechter binden - moeten steeds opnieuw worden uitgelegd en toegepast. Daarbij spelen veranderende maatschappelijke omstandigheden een rol. De vraag is welke interpretatiemethoden (grammaticaal, wetshistorisch, systematisch, teleologisch) de wetgever bij de uitleg van de Grondwet hanteert.
Daarbij komt ook aan de orde in hoeverre maatschappelijke ontwikkelingen als individualisering, marktwerking en internationalisering te vertalen zijn in rechtsbeginselen die aanknopingspunten bieden voor de wetgever bij de interpretatie van de Grondwet.
StatusFinished
Effective start/end date1/01/0031/12/04